26/04 2017

Transforming Culture: et møde med Langkaers to design-specialister

Den 16. marts overværede vi en workshop for 1.g’erne afholdt af Langkaers egne in-house design-specialister, Jane Kloster og Mette Mørch. Workshoppen var bare én af mange, de to designstuderende fra Designskolen Kolding har holdt på Langkaer. Workshoppen handlede om klasserumskultur på Langkaer med særligt fokus på, hvordan den er, og hvordan man kan forbedre den. Workshoppen var udelukkende for 1.g-elever, der var blevet udvalgt af lærerne i klasserne.

Af Pernille Maja Carlsen og Pernille Beck Ulrich

Da vi ankom, var eleverne godt i gang med at sidde i grupper og snakke. Vi gik hen og hilste på Jane og Mette som fortalte os, at eleverne lige nu var i gang med at notere de ting, de mente var vigtige for en god klasserumskultur. Vi tog en runde og så, hvad eleverne havde skrevet. Her dukkede ting op som det at acceptere hinandens forskellige holdninger, mindre larm i klasserne og ingen forskelsbehandling. De forskellig ting blev skrevet ned på billeder, og Mette forklarede, at billederne skulle visualisere det, de føler, og konkretisere det, så det ikke bare blev ord i luften.

Senere samme dag mødtes vi med Jane og Mette på lærerværelset, hvor vi sad og snakkede om deres projekt, men også om dem. Vi spurgte dem om deres helt konkrete projekt på Langkaer, og I kan læse deres svar herunder:

Hvad går jeres projekter ud på?

Jane: Mette arbejder mere med klasserumskultur på skolen, hvor hun designer et alternativt undervisningsforløb. Mens jeg arbejder med, hvordan man kan forbedre den generelle kultur på skolen, fx ved at lave respekt-plakater og arbejde med indretning af fællesområder. 

Ville projekterne kunne føres videre til andre skoler?

Jane: Altså vi bruger Langkaer som en case, fordi det er tanken, at det, Mette udvikler, og forhåbentlig også det, jeg udvikler, skal kunne føres videre, medmindre det er så specifikt, at det kun kan hjælpe jer. Men vi bruger jer som en case, så vi arbejder ud fra jer som eksempler, og så kan det forhåbentlig trækkes videre til andre gymnasier. 

Mette: Det er planlagt, at det, jeg skal lave, skal kunne spredes ud og være mere fleksibelt og bruges på andre skoler. Men altså det vi kommer til at lave, kommer ikke til at være et færdigt produkt, der kommer til at kunne stå alene. Det bliver nogle prototyper på noget, som så kan videreudvikles. 

Jane: Begge projekter startede i december 2016 og skal være færdige med første prototype i sommeren 2017. Herefter skal de evalueres og måske videreudvikles. Projekterne bliver udstillet på museet Koldinghus fra juni – oktober.  

Så hvorfor Langkaer?

Jane: Langkaer har jo været meget i medierne, og vi synes, det kunne være interessant at finde ud af, hvorfor I var så meget i medierne. For det står der jo en hel masse om i artiklerne, men noget andet er at snakke med jer om det. Langkaer er jo også meget speciel med sin elevsammensætning, så derfor er det jo også rigtig spændende at møde en gymnasiekultur, der er anderledes end den, vi kommer fra. Den situation, I har på Langkaer, bliver der jo ikke færre af, altså der kommer jo hele tiden flere kulturer til.  

Hvilket indtryk har I fået af Langkaer indtil videre? 

Mette: Lige nu har vi lært en masse om, hvordan Langkaer er, og hvordan det er at være elev på Langkaer. 

Jane: Det er en mega-spændende skole, og der er mega-mange elever, der helt vildt gerne vil være her, men samtidig er der også mange konflikter. Og det er nogle af de ting, vi gerne vil hjælpe jer med at løse, så det bliver et endnu federe sted at være. Altså når man snakker med jer, snakker I rigtig meget om mangfoldighed og kulturmøder, og I er bare så fantastiske til at se det positive i hinanden. Men der er nogle ting, der påvirker kulturen i en negativ retning, og det vil vi gerne hjælpe med at forbedre. 

Udover interviews og workshops, har Jane og Mette lavet plakater med udsagn om respekt fra en af de workshops, de har holdt. Plakaterne skal minde os om at være søde mod hinanden. Den 3. maj fra 16-22 afholder Jane en event på skolen, hvor kantinen og studieområdet bliver re-designet. Mette tester i øjeblikket idéer til  undervisningsforløbet i 1.p og 1.u. De har en instagram (@transformingculture) man kan følge, og en snapchat (@transform2017) man kan adde. 

Lidt bonus-info om Mette og Jane 

De er begge i gang med en kandidat i kommunikationsdesign på Designskolen Kolding og får undervisning i flere forskellige typer kommunikationsdesign, fx grafisk design, illustration og noget, der hedder interaktionsdesign, hvor mindre fag hører under. Man bliver blandt andet undervist i servicedesign og social design, som er det Jane og Mette især arbejder med. Der arbejder man med at designe en form for service, et system eller interaktioner mellem folk. Igennem uddannelsen er de blevet undervist i designproces og designmetode. Det er især de fag og metoder, de tager i brug i deres workshops og i forbindelse med deres arbejde her på Langkaer Gymnasium.

De har begge rejst meget omkring i Europa og fået erfaring. Mette har været i Holland og studeret noget, der hedder audiovisual design, på en designskole med fokus på film, og så var hun også i praktik som service-designer i Danmark. For hende var fokus meget på reelle cases, hvor man arbejder ude i felten, hvordan man indsamler information og viden så man har noget at løse sin problemstilling med, og hvordan man observerer, interviewer og kører workshops. Efter praktikken tog hun et år på Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID), som er en etårig masteruddannelse i interaktionsdesign.

Jane har været et år i Oslo for at studerede service design og arbejde med Telenor. Hun lægger især vægt på, at design ikke længere kun er produkter, men også det rundt om. Man kan tage en stol som et eksempel. Tidligere handlede det mest om stolens udseende, hvorimod det designere laver nu fokuserer i højere grad på brugeren af den stol. Hvad har de brug for, og hvordan kan vi skabe denne her stol bedst muligt, så den passer til brugerens miljø og dens behov? Og det er det, de er i gang med her på Langkaer. De finder ud af hvad eleverne har brug for, ser det igennem deres øjne og former derefter deres “design”, så det passer til eleverne, der går og kommer til at gå på Langkaer gymnasium.