Skriftlige opgaver

 

Læs mere om Større Skriftlig Opgave (SSO) her

Læs mere om Eksamensprojektet her

 

Hjælp til skriftlige afleveringer

Efter skoletid har du gode muligheder for at få hjælp i de forskellige fag, der indgår i HF.

Fire eftermiddage om ugen holder skolens Læringscenter åbent. Her møder du en række

lærere med forskellige fagkombinationer, som bl.a. kan hjælpe dig med dine skriftlige

afleveringer. Planen for bemanding i læringscenteret finder du på News i First Class og på skolens infoskærme.