1. HF

 

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet er samlet på en måned, og det afsluttes inden efterårsferien. Introduktionsforløbet sikrer, at du kommer godt i gang med HF-uddannelsen både fagligt, metodisk og socialt.

Introduktionsforløbet omfatter arbejdet med studieteknik, faglige metoder, arbejdsformer, IT og generel introduktion til skolelivet.

Desuden er der være aktiviteter, der ryster klassen sammen, bl.a. en introtur.

  

Naturvidenskabelig faggruppe NF


(Geografi-Biologi-Kemi)


Eksamen
A-delen: Evalueringsopgaven
B-delen: Se kommentarer fra Lars Andersen (fagkonsulent i geografi)
Her er link til eks. bekendtgørelsen og §7 om eksamensretten.

Fra eksamensbestemmelserne 
§ 7. En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven eller kursisten har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skole- eller kursusår eller i det pågældende undervisningsforløb, medmindre andet følger af reglerne for den enkelte uddannelse. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv., som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven i henhold til reglerne for den enkelte uddannelse, er opfyldt. Institutionen skal påse, at kravene er opfyldt.