Undervisningen på HF

Virkeligheden ind i undervisningen

HF er kendetegnet ved, at teori og praksis kobles sammen, så undervisningen bliver så virkelighedsnær og relevant som mulig. Det indebærer, at der er mange projekter - både étfaglige og flerfaglige. Det indebærer også, at mange undervisningsaktiviteter foregår andre steder end på Langkaer.

 

Lektieintegreret undervisning

Det første skoleår er kendetegnet ved lektieintegreret undervisning. Det betyder, at lektielæsning

så vidt muligt foregår i timerne. En forudsætning for den lektieintegrerede undervisning er, at du er aktiv og arbejder målrettet og koncentreret i timerne - til gengæld kan du som oftest holde fri med god samvittighed efter skoletid. En del af de skriftlige afleveringer udarbejdes også i timerne, men ikke alle.

 

Værkstedsundervisning

Værkstedsundervisningen er en obligatorisk del af undervisningen. I værkstedstimerne arbejdes med generelle studiekompetencer, som er relevante i flere fag - f.eks faglig læsning, rapportskrivning, informationssøgning eller udarbejdelse af synopser. Værkstedsundervisningen er ikke knyttet til én bestemt lærer, men varetages af dine lærere i fællesskab.

 

Evaluering

I forbindelse med undervisningen foregår der løbende evaluering. Evalueringen har to

hovedformål. Dels skal læreren og klassen sammen evaluere undervisningen, dels skal

læreren evaluere dit faglige niveau og din indsats. På Langkaer har vi besluttet, at evalueringen

af den enkeltes faglige kompetencer sker både ved en mundtlig evaluering og ved, at der gives standpunktskarakterer.