Studiebøger

Hver elev har en personlig elektronisk studiebog i Lectio, som bruges til refleksioner om egen læring og udvikling. Studiebogen opdateres efter hver tutorsamtale med et korfattet resumé, der fokuserer på elevens mål for faglig progression og kompetenceudvikling. Det er eleven der i samarbejde med tutoren er ansvarlig for studiebogen.

Planen for arbejdet med studiebogen ser ud som følger:

1.     afsnit (1.HF):

a.     Motivation for at gå på HF

b.     Opstart og introduktionsforløb

2.     afsnit (1.HF):

a.     Fagligt niveau

b.     Mål for de enkelte fag

c.     Mål for generelle studiemæssige kompetencer

3.     afsnit (1.HF):

a.     Opfølgning på mål fra sidste samtale

b.     Planlægning af eksamensrepetition/eksamenslæsning

4.     afsnit (2.HF):

a.     Evaluering af eksamensforløb og eksamensresultat

b.     Mål for det nye skoleår

5.     afsnit (2.HF)

a.     Opfølgning på mål fra sidste samtale

b.     SSO

6.     afsnit (2.HF):

a.     Planlægning af eksamensrepetition/eksamenslæsning

b.     Fremtidige uddannelsesplaner