Kontor, pedeller og IT

 Kontoret har åbent mandag-torsdag 8-15 og fredag 8-14 - tlf. 86242011

 


Anne Marie (Mie)  Seeberg
Anne Marie (Mie) Seeberg
Sekretær
Løn- og personaleadministration
Time-/dagpenge og km-afregning
SU, SPS, Printkonto elever
Tlf: 89124202
Dorthe  Thaarup Andreassen
Dorthe Thaarup Andreassen
Sekretær
Regninger/leverandørfakturaer
Telefoni, kopimaskiner
Tonere til kopimaskiner (og printere)
Tlf: 89124204
Jonas  Mejlby Sørensen
Jonas Mejlby Sørensen
IT-supporter
Tlf: 87550144
Jytte  Rewitz
Jytte Rewitz
Sekretær
Lectio, Elev/lærer data, skemaoplysninger, AT-forløb, konferencer og FC, Lærerkonsultationer, SU, SSO, SRP, SRO, mundtlig og skriftlig eksamen, Terminsprøver, karakterer og elevoptagelse, Kontaktskoler, GSK, brobygning
Tlf: 89124201
Kim  Christensen
Kim Christensen
Pedel
Mob: 30893059
Malene Hyldelund Fenger
AC-medarbejder
Daglig ekspedition i Bogkælderen
Bogkælderen har åbent om formiddagen mandag-fredag
Tlf: 89124222
Michael  Lind Rasmussen
Michael Lind Rasmussen
Pedelmedhjælper
Mob: 20819599
Per  W. Andreasson
Per W. Andreasson
Økonomi- og lønmedarbejder
Ind- og udbetalinger, udlandsregninger, udlæg/forskud, betaling for bøger, elev-betalinger, Forsikring, Busbestilling, Rejsebestilling
Tlf: 89124203
Tommy  Boye
Tommy Boye
Pedelmedhjælper
Mob: 29136006