Ledelsen på Langkaer

Skolens ledelse består af rektor Yago Bundgaard, vicerektor Marie Kongskov, økonomi- og administrationschef Arne Rasmussen samt de pædagogiske ledere Allan Bohnstedt, Morten Adler Tommerup og Mark Druett, der også er IB koordinator.
Ledelsens opgave er at arbejde for at udvikle en skole, der giver de bedst mulige vilkår for elevernes udbytte af undervisningen og af opholdet på skolen i to og tre år. Ved god ledelse forstår vi det at medvirke til, at der træffes gode og relevante strategiske beslutninger for skolen. 
Ledelsen arbejder aktivt for at stimulere lærings- og forandringsprocesser i skolens øvrige liv. Aktiv involvering af lærere og elever i skolens beslutningsprocesser er afgørende for at nå de opstillede mål.
Ledelsen skal indadtil medvirke til, at undervisningen lever op til de krav, der stilles. Det betyder, at ledelsen bl.a. skal arbejde for at sikre den fornødne kompetenceudvikling for skolens lærere.
Ledelsen skal endvidere sikre, at skolen udadtil placerer sig profileret og stærkt i det gymnasiale uddannelsesbillede.

Ledelsens medlemmer

Allan  Bohnstedt
Allan Bohnstedt
Pædagogisk leder
Tlf: 89124208
Arne  Rasmussen
Arne Rasmussen
Økonomi- og administrationschef
Tlf: 89124207
Marie  Kongskov
Marie Kongskov
Vicerektor
Tlf: 89124217
Mark  Peter Druett
Mark Peter Druett
IB-coordinator
Tlf: 89124209
Morten  Adler Tommerup
Morten Adler Tommerup
Pædagogisk leder
Tlf: 89124211
Yago  Bundgaard
Yago Bundgaard
Rektor
Tlf: 89124206