Statusmøder

Fem gange om året mødes den enkelte klasses vejleder, teamlærer og en ledelsesrepræsentant for at tale om enkeltelever, der giver anledning til særlig bevågenhed. Formålet med møderne er at holde fokus på den enkelte elevs trivsel, faglige standpunkt samt skriftlige og alm. fravær med henblik på at vurdere, om eleven kan rykke op til næste klassetrin.