Vejledning

 

Individuel vejledning
Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte elev, som kan give støtte til at kunne gennemføre uddannelsen på normal tid. Vejledningen vil typisk omfatte samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til uddannelsesforløbet. Vejledningen omfatter også forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv som for eks. valg af studieretning, fag og linje. Den personlige vejledning gives efter behov. Alle elever får tilbudt en introduktionssamtale i begyndelsen af uddannelsen og følges tæt i hele forløbet.

 

Kollektiv vejledning
Den kollektive vejledning er fælles for grupper af elever - ofte hele klasser. Den omfatter både en introduktion til generelle studiemetoder og arbejdsvaner, information om valgfag og orientering om en række forhold, der er vigtige for at kunne træffe realistiske og velbegrundede valg af uddannelse og erhverv efter gymnasiet. Der gives orientering om de tilbud, der er til rådighed i Studievalg Østjylland og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den nationale uddannelsesportal, Uddannelsesguiden.

 

Bekendtgørelsen om studievejledning i gymnasiet og på HF


eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms - eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt.

eVejledning supplerer Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg, så de kan koncentrere indsatsen om de unge, der har særligt behov for vejledning.

Her kan elever, forældre og lærere  via mail, chat, sms og telefon  få vejledning om bl.a. valg af ungdomsuddannelse og videre uddannelsesperspektiv.

 

Information om videregående uddannelser

UG.dk - Her kan du læse om alle uddannelser og adgangskrav etc.

www.studentum.dk - en online søgemaskine, som kan hjælpe dig med at finde frem til den uddannelse, som passer til dig.