HF på Langkaer 2017

 

HF er kendetegnet ved at bringe virkeligheden ind i undervisningen, så den får en praksisorienteret toning. Der indgår eksempelvis praktik- og projektforløb, hvor lokalområdet bruges aktivt. I andre undervisningsforløb arbejdes der med globale problemstillinger, idet Langkaers internationale profil præger alle skolens uddannelser. HF er samtidig en almendannende uddannelse med en bred vifte af obligatoriske fag herunder dansk, engelsk og historie. Den brede fagrække klæder dig godt på til fremtiden uanset hvad, du kommer til at beskæftige dig med. HF er målrettet de kortere og mellemlange videregående uddannelser som for eksempel professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne.

 

På Langkaer er HF-undervisningen karakteriseret ved at være lektieintegreret det første år. Det betyder, at lektielæsning indgår som en del af den daglige undervisning, og at man ofte kan holde fri efter skoletid. Der arbejdes også med mange af de skriftlige afleveringer på skolen – enten sammen med egne lærere eller i skolens Læringscenter, hvor der er mulighed for at få støtte og hjælp efter skoletid.

 

Det sociale liv er en vigtig del af det at tage en HF-uddannelse på Langkaer. Der vil være mange ekskursioner og særlige HF-arrangementer, som styrker den særlige HF-identitet på Langkaer. På andet år vil der være en studietur til udlandet for hele HF-årgangen. Samtidig er der mange frivillige aktiviteter på tværs af gymnasiets uddannelser, som giver dig mulighed for at knytte nye venskaber med elever fra hele verden. Nogle af valgfagene læses desuden på tværs af Langkaers uddannelser. Det styrker sammenholdet på skolen og giver mulighed for et stort valgfagsudbud.

 

Læs mere om  HF på Langkaer og se en oversigt over alle valgfagene du får tilbudt på HF.