Skal vi samarbejde?

Mange elever oplever det at begynde på gymnasiet som en stor omvæltning. Hvordan kan vi sammen skabe en bedre og mere glidende overgang mellem grundskole og gymnasium? Det har vi nogle forskellige bud på. Herunder er en liste af de tilbud, som vores kontaktgrundskoler kan benytte sig af på Langkaer:

Faggruppesamarbejde på tværs

Langkaers matematikvejledere arbejder på at skabe en bedre overgang fra grundskolen til gymnasiet i matematik. De søger samarbejdspartnere på de lokale grundskoler. Kontakt Mette Have MM-removethis@removethis too-langkaer.dk

Desuden er det muligt at samarbejde med lærere og klasser i de øvrige af fagene i gymnasiet. Kontakt formidles gennem Birgitte Holm Jørgensen - bj-removethis@removethis too-langkaer.dk.

Projekt Lån-en-skoleklasse

Projekt ”lån–en–skoleklasse” er en del af Langkaers talentprogram. De dygtigste 2g’ere prøver kræfter med at undervise i enten 8. eller 9. klasse og udfordres dermed fagligt og formidlingsmæssigt. De to elevgrupper møder hinanden i et fagligt fællesskab, hvor der også er mulighed for at høre nærmere om gymnasielivets gevinster og udfordringer. De håndplukkede Langkaerelever gennemgår forud for afviklingen af undervisningen et ”mini-pædagogikum”. Fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag deltager. Lærerne fra hhv. grundskole og Langkaer aftaler, hvilket fag og emne, der undervises i.

Der arbejdes for tiden på at skabe et tilbud om "Det rullende gymnasium", hvor gymnasieeleverne fra 2g, ledsaget af en lærer, kan komme ud på grundskolen og varetage undervisningen i forbindelse med fx pædagogisk dag el. lign.

Opkvalificering af elevråd – ung til ung

Langkaer er kendt for at have et stærkt elevdemokrati og et velfungerende elevråd. Det er muligt at få besøg af repræsentanter fra vores elevråd til at holde oplæg og skabe dialog om elevdemokrati. Kontakt bj-removethis@removethis too-langkaer.dk.

Langkaer som ekskursionsmulighed på fagdage o.l.

Fx fagene musik, billedkunst, fransk eller idræt i et eller flere moduler – en god mulighed for lærersamarbejde på tværs af skolerne. Mht. fransk kan Kader Maikal Mohamed kontaktes direkte: kam@langkaer.dk – ellers Birgitte Holm Jørgensen: bj@langkaer.dk