Bioteknologi

Bioteknologi A, matematik A og fysik B 

Synes du, at det er sjovt at arbejde med reagensglas, kolber og pipetter? Og finder du det spændende at lave forsøg med bakterier, små dyr og planter?

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for bioteknologi, og som har lyst til at lære om eksempelvis fremstilling af medicin, diagnose af sygdomme, gen- og stamcelleterapi, DNA-profiler, kunstige organer og vacciner.

 

På Bioteknologi kommer du til at arbejde med og forstå resultaterne fra mange forskellige eksperimenter, og i de forskellige fag får du redskaber og hjælp til at forstå sammenhængene i forsøgene og i naturen som helhed. Det er især metoder og teknikker, som bruges til at lave produkter inden for medicinalindustrien, fødevareområdet, planteproduktion og bæredygtig energiproduktion, der vil præge undervisningen i bioteknologi.

 

Den daglige undervisning i bioteknologi er en stærk vekselvirkning mellem at arbejde i laboratoriet med de praktiske undersøgelser og at arbejde i klasselokalet med analysen og diskussionen af resultaterne.

På Bioteklinjen vil du møde forsøg med fx: 

  • Isolering af DNA og opformering af DNA ved brug af 
PCR-metoden. 
  • Transformation af bakterier.
  • Fremstilling af aktivt indholdsstof i hovedpinetabletter.
  • Enzymers reaktionshastighed.

 

I studieretningen vil de tre fag arbejde både hver for sig og sammen om forskellige tværfaglige emner. Der vil være klasseundervisning, projektperioder, individuelt arbejde, gruppearbejder, ekskursioner og studieture til fx Arla, Dupont, DTU og Aarhus Universitet, herunder AU Foulum og Aarhus Universitetshospital. På studieturen i 2.g tager vi til en europæisk storby, hvor vi besøger virksomheder og undersøger de naturvidenskabelige muligheder omkring os. 

 

Studieretningen med bioteknologi, fysik og matematik opfylder adgangskrav til de fleste naturvidenskabelige uddannelser, fx læge, tandlæge og ingeniøruddannelser. Men du vil også være rigtig godt rustet, hvis du gerne vil være farmaceut, laborant eller bioanalytiker.

 

 

Bioteknologi opfordrer os til at
tænke kreativt og videnskabeligt.
 Vi bliver udfordret med sjove og interessante eksperimenter, der kan give os et nyt
syn på videnskaben omkring os.

- Benjamin Seddighi, 3.y.

Fag

Bioteknologi A

Matematik A

Fysik B 

Dansk A

Historie A

Engelsk B

Oldtidskundskab C

Religion C

Samfundsfag C

Idræt C

 

2. fremmedsprog B/A

tysk, fransk eller spansk

 

Kunstneriske fag C

billedkunst, mediefag eller musik

 

1-2 valgfag