Globalisering og sprog

Engelsk A og samfundsfag A

Er du interesseret i samfundsforhold og globalisering? Synes du, at internationale relationer, kommunikation og kulturmøder på tværs af landegrænser er både spændende og fascinerende?

 

Globalisering og sprog er for dig, der gerne vil beskæftige dig med engelsk sprog og litteratur og moderne samfundsforhold, samtidig med at du får en bred forståelse af verden omkring dig. 

 

Med engelskfaget bliver du i stand til at forstå og kommunikere med det meste af verden, og du møder de engelsktalende kulturer gennem litteratur, film og musik, og med samfundsfag får du viden om både nationale og internationale sammenhænge og konflikter. Globalisering og sprog er tilknyttet netværket Globale Gymnasier, hvor vi tager udgangspunkt i globale pro-blemstillinger som fx bæredygtig energi, fattigdom eller naturkatastrofer.

 

I den daglige undervisning fordyber vi os på tværs af studieretningsfagene med forskellige emner, der handler om den globaliserede verden:

  • Hvordan fungerer det politiske system i USA?
  • Hvad er årsagerne til finanskrisen, og hvordan kan man løse den?
  • Økonomisk og social ulighed i USA.
  • Politisk spin i forbindelse med ”Brexit”.

 

Klasseundervisningen suppleres med feltarbejde, gæsteforelæsninger og projekter med eksterne samarbejdspartnere. Det kan fx være DEO, et oplysningsforbund, der arbejder for demokrati i Europa eller deltagelse i det årlige Folkemøde på Bornholm. 

 

Temaet for studierejsen i 2.g afspejler studieretningsfagenes fokus på globalisering og internationale relationer, og turen kunne fx gå til Edinburgh med fokus på skotsk uafhængighed eller kulturmøder i London. 

 

Med Globalisering og sprog bliver du klogere på engelsksproget kultur, kommunikation, international politik, økonomisk krisestyring og dine egne muligheder for indflydelse i Danmark og verden. Studieretningen opfylder de specifikke adgangskrav til mange videregående uddannelser inden for samfundsvidenskab, humaniora og handelsuddannelser som fx statskundskab, engelsk, journalist, markedsøkonom eller international virksomhedskommunikation.

Fag

Samfundsfag A

Engelsk A

Matematik B 

 

Dansk A

Historie A

Matematik B

Oldtidskundskab C

Religion C

Fysik C

Idræt C

 

2. fremmedsprog B/A

tysk, fransk eller spansk

 

Kunstnerisk fag C

billedkunst, mediefag og musik

 

To naturvidenskabelige fag C

biologi, kemi, informatik eller naturgeografi

 

1-2 valgfag