Menneske og natur

Biologi A og kemi B

Er du nysgerrig, og har du lyst til at arbejde i et laboratorium? Er du interesseret i sundhed, naturen og miljøet? Kan du lide frisk luft, og vil du gerne vide mere om dig selv som menneske og kroppens fysiologi?

 

I studieretningen Menneske og natur indgår de bærende fag biologi og kemi naturligt i tværfagligt samarbejde, og tilsammen giver denne studieretning en fantastisk mulighed for at arbejde med kemiske stoffer og levende organismer.

 

Biologi på A-niveau giver dig adgang til en verden af viden om menneskets fysiologi, økologi og bioteknologiske metoder, og med kemi på B-niveau får du en forståelse og viden om stoffernes opbygning, egenskaber og anvendelse. Menneske og natur giver dig fundamentet til at forstå de mangfoldige biokemiske processer i den levende verden.

 

I Menneske og natur spiller fagene sammen, og i undervisningsforløb som fx ’ernæring’ samar-bejder biologi og kemi omkring fødevarer med undersøgelser af forskellige indholdsstoffer i maden, samt hvilken anvendelse de har på kroppen, og hvordan det påvirker din sundhed. 

 

Undervisningen er planlagt som en vekselvirkning mellem teoretisk arbejde i klasselokalet, ek-sperimentelt arbejde og praktiske undersøgelser i laboratoriet og ude i naturen. 

 

Studieretningen arbejder bl.a. med temaer som: 

  • Ferskvands- og biotopundersøgelser.
  • Økosystemer.
  • Menneskets fysiologi.
  • Madens biologi og kemi. 

 

Vi besøger både virksomheder og forskningsinstitutioner som fx Aarhus Universitetshospital, hvor vi hører foredrag om immunologi og organtransplantation, og vi besøger laboratorierne på molekylærbiologi ved Aarhus Universitet, når vi laver enzymrelaterede forsøg. Vi tager også på dagsekskursioner med naturvejledere til nationalparken Mols Bjerge og laver ferskvandsun-dersøgelser ved Kasted Å.

 

I 2.g går studieturen til destinationer i lande som bl.a. Portugal, Spanien eller Italien, hvor fokus kan være middelhavskost og sundhed, lokale økosystemer og fødevareproduktion. 

Studieretningen giver dig et godt fagligt udgangspunkt og med en opgradering af matematik til A-niveau får du adgang til en række videregående uddannelser inden for sundhed og omsorg som fx biologi, tandlæge og medicin på universitetet. Du kan også vælge at uddanne dig til sygeplejerske, bioanalytiker, ergoterapeut eller fysioterapeut.

Fag

Biologi A

Kemi B

Matematik B

Dansk A

Historie A

Engelsk B

Matematik B

Fysik C

Oldtidskundskab C

Religion C

Samfundsfag C

Idræt C

 

2. fremmedsprog B/A

tysk, fransk eller spansk

 

Kunstnerisk fag C

billedkunst, mediefag og musik

 

1-2 valgfag