Politik og samfund

Samfundsfag A og matematik A


Er du interesseret i politik og samfundsforhold? Brænder du for at diskutere dagens politiske begivenheder, og ser du dig selv som en aktiv spiller i et politisk system?

På studieretningen Politik og samfund kommer du til at beskæftige dig med den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og i resten af verden – herunder også erhvervslivet og dets rolle i samfundet.

 

Samfundsfag giver dig en forståelse af politiske processer og magtforhold, og du får viden om både nationale og internationale sammenhænge og konflikter. Matematik bidrager med et logisk sprog, som kan bruges til at opstille modeller, der beskriver forskellige vigtige mekanismer i vores samfund fx i forhold til samfundsøkonomien.

 

På Politik og samfund er tværfagligt samarbejde nødvendigt, og de to studieretningsfag har masser at tilbyde hinanden. Vi anvender metoder for begge fag i samspil med hinanden i temaer som fx: 

  • Meningsmålinger og vælgerundersøgelser. 

  • Økonomiskulighed. 

  • Vækst og bæredygtighed. 

  • Opstilling af modeller for en fair fordeling 
af migranter i EU.

 

Studieretningsfagene giver dig et teoretisk afsæt til at forstå virkeligheden, men vi flytter også undervisningen ud af klasselokalet for at undersøge og påvirke det samfund, der omgiver os. I undervisningen tager vi fx kontakt til lokale medier, laver researcharbejde for græsrodsorganisationer og prøver at sætte dagsordenen i lokalpolitik. Du vil naturligvis også skulle arbejde med interviews og spørgeskemaundersøgelser, og dine data er i høj grad indhentet fra projekter, som du og din klasse har udført i den virkelige verden.

 

I 2.g går studieturen til et af Europas politiske knudepunkter som fx Bruxelles eller Berlin, hvor du på nærmeste hånd oplever, hvordan beslutninger bliver taget og ført ud i livet. I 3.g tager vi til København og møder nogle af landets politikere på Christiansborg. 

 

Politik og samfund giver dig det faglige fundament og en viden om verden, der tilsammen er de optimale forudsætninger for videregående studier inden for fx økonomi, jura, statskundskab, administrationsbachelor eller socialrådgiver.

Fag

Samfundsfag A

Matematik A

Dansk A

Historie A

Engelsk B

Oldtidskundskab C

Religion C

Idræt C

 

2. fremmedsprog B/A

tysk, fransk eller spansk

 

Fysik C

To naturvidenskabelige fag C

Biologi, kemi, informatik eller naturgeografi

 

Kunstneriske fag C

Billedkunst, mediefag eller musik

 

1-2 valgfag