Sprog og kommunikation

Engelsk A, spansk A og tysk eller fransk A/B

 

Interesserer du dig for sprog og kultur? Vil du gerne blive bedre til at forstå menneskelige relationer og kan du lide at arbejde med grammatik?

 

På Sprog og kommunikation bliver du fortrolig med tre moderne sprog. Du får muligheden for at forstå og tale med over en milliard mennesker på deres modersmål uden at slå knuder på tungen. Dette er en vigtig kompetence i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. 

 

Alle sprogfag er også kulturfag. Du får indsigt i kulturen i de lande, hvor sproget tales. Kulturforståelse er en vigtig del af det at lære sprog. Du kommer til at møde de spansk- og engelsktalende kulturer gennem tekst, film, musik, udveksling og studierejser, og fagene arbejder sammen på tværs for at give dig en realistisk oplevelse af den globale verden. Engelsk og spansk byder sammen med tysk eller fransk blandt andet på tværfaglige temaer som: 

 

  • Kulturmøder og identitet.
  • Kommunikation på tværs af lande og kulturer.
  • Ungdomskulturer i USA og Europa.
  • Sproglige og grammatiske fællesnævnere.

 

Langkaer samarbejder med Aarhus Universitet og institutterne for spansk, engelsk, tysk og fransk, og som en del af undervisningen vil du opleve at få besøg af gæsteforelæsere 

fra universitetet eller fra organisationer, der arbejder med udviklingsarbejde i Latinamerika. Ligesom vi selvfølgelig også samarbejder med skoler i andre lande.

 

På studieturen i 2.g får du mulighed for at komme til områder, hvor de tre sprog tales, og der vil være faglige og kulturelle oplevelser, som styrker din viden om sproget. De seneste studierejser er gået til Santiago de Compostela, Galicien, Wien, Madrid, Barcelona, London og Dublin, hvor mad, arkitektur, kommunikation, musik, mennesker, teater m.m. giver dig en unik oplevelse af et andet lands mennesker, skikke og særtræk.

 

Studieretningen giver adgang til en række af videregående uddannelser – du kan fx læse videre på universitetet, CBS/ BSS eller i udlandet i ét af dine sprog eller vælge uddannelser inden for kommunikation, medier, reklame eller design.

Fag

Engelsk A

Spansk A

Tysk eller fransk A/B

Dansk A

Historie A

Matematik C

Oldtidskundskab C

Religion C

Samfundsfag C

Idræt C

 

Fysik C

To naturvidenskabelige fag C

Biologi, kemi, informatik eller naturgeografi

 

Kunstneriske fag C

Billedkunst, mediefag eller musik

 

1-2 valgfag