Sprog og samfund

Engelsk A, Tysk eller fransk A og samfundsfag B

Er du interesseret i sprog, kultur- og samfundsforhold? Hvordan kommunikerer vi på tværs af lande og kulturer, og hvilken indflydelse har sprogene på hinanden?

 

Udgangspunktet for sprogundervisningen er, at det ikke bare er vigtigt, men også sjovt at kommunikere. Vi åbner døre til verden gennem billeder, film, musik og meget andet. Du kommer til at forstå din egen baggrund bedre, når du finder ud af, hvordan sprog, samfund og kultur præger vores måde at tænke på, og du får en bedre forståelse af det danske samfund, når du kan sammenligne det med samfundsforhold i andre lande. Med både engelsk og tysk eller fransk på A-niveau får du en solid sproglig studieretning, der giver dig mulighed for at bygge videre på de sprog, du har lært i grundskolen.

 

I engelskfaget arbejder du med både sprog og litteratur, men også vigtige kulturelle og samfundsmæssige emner fra både USA, England og de tidligere kolonier. Tysk er det største sprog i EU og har altid haft en stærk indflydelse på dansk kultur, og fransk bliver talt af mere end 220 millioner mennesker i verden.

 

Tyskland er Danmarks største samhandelspartner, og har i dag en førende rolle både politisk og økonomisk. Fransk er et trumfkort, når man skal forbedre sine muligheder på de internationale virksomheder, og så er fransk et vigtigt forskningssprog.

 

På denne studieretning er sprog meget mere end grammatik. Sprog er et værktøj for kommunikation, og sprog forbinder mennesker og kulturer. Fagene arbejder sammen på tværs i temaer som fx: 

  • Det multikulturelle samfund.
  • Valgkamp i Danmark og USA.
  • Ungdomskulturer i Europa og USA.
  • Litteratur og identitet.

 

På studieturene udforsker vi Europas kulturelle hovedstæder, og turen går fx til Berlin, Bruxelles eller London. Vi samarbejder med europæiske gymnasier via skolebesøg og fokuserer på aktuelle emner inden for politik eller kultur. I samfundsfag møder vi politikere og besøger organisationer og politiske institutioner som Byråd, Folketing eller Europa-Parlamentet. Uddannelsen giver adgang til en bred vifte af videregående uddannelser. Du kan læse videre på universitetet i ét af dine sprog eller fx vælge uddannelser inden for kommunikation, medier eller samfundsfag.

På studieturene besøger vi to af Europas spændende religiøse og kulturelle smeltedigler, Berlin (14 dage) og London (5 dage). Du kommer i den forbindelse til at studere kulturmøder og undersøge, hvad kultur og religion betyder både for den enkelte, for grupper og for samfundet som helhed – herunder religions betydning for unges identitetsdannelse. Hvordan opleves det at være ung og muslim i Berlin – eller ung og hindu i London?

Ud over de sproglige kompetencer vil du opnå forståelse for egne og andres holdninger på baggrund af religiøse eller kulturelle traditioner. Hermed har du gode forudsætninger for at tage stilling til og agere i forhold til de udfordringer, som kulturforskelle og religioner udgør i en moderne national og global sammenhæng.

Studieretningen giver adgang til en lang række korte og mellemlange uddannelser fx pædagog-og læreruddannelserne. Endvidere giver uddannelsen også adgang til en bred vifte af lange videregående uddannelser – du kan læse videre på universitetet i ét af dine sprog eller fx vælge uddannelser inden for kommunikation og medier. 

Fagene

Engelsk A

Tysk eller fransk A

Religion B

Dansk A

Historie A

Matematik B

Oldtidskundskab C

Religion C

Fysik C

Idræt C

 

Kunstnerisk fag C

billedkunst, mediefag og musik

 

To naturvidenskabelige fag C

biologi, kemi, informatik eller naturgeografi

 

1-2 valgfag