Velkommen til Langkaer

Langkaer har tre uddannelsesudbud – STX, HF og IB Diploma Programme. Vi har en stærk og spændende skolekultur med sans for både udvikling og tradition. Din ungdomsuddannelse er fundamentet for din fremtid, og vi er parate til at tage et stort medansvar for disse to eller tre vigtige år i dit liv.

 

Internationale muligheder

Langkaer er Aarhus' internationale gymnasium, og det forpligter. Vi samarbejder med skoler i hele verden fra Beograd til Singapore, og vores undervisning tilrettelægges i vid udstrækning med et globalt udsyn – også når den ikke foregår på engelsk. Vi klæder dig på med viden og kompetencer, så du kan begå dig i et internationalt miljø.

 

Ny viden og nye måder at lære på

På Langkaer er vi ambitiøse – også på elevernes vegne. Vores elever skal have masser af ny viden hver dag. Vi har en stærk ambition om, at vores elever skal flytte dig markant fagligt under uddannelse på Langkaer, så de er solidt klædt på i forhold til videregående uddannelse senere.

 

Stærkt fællesskab – også uden for undervisningen

Langkaer tilbyder en bred vifte af frivillige aktiviteter, hvor vores elever har optimale muligheder for at dyrke deres interesser eller særlige talenter i fællesskab med andre elever efter skoletid. De frivillige aktiviteter skaber sammenhængskraft og fælles studiemiljø på tværs af årgange og vores tre uddannelser. På Langkaer er hverdagen ikke kun båret af det faglige miljø i undervisningen, men også af sociale aktiviteter og arrangementer, der alle er med til at sikre en mangfoldig og fællesbåret skolekultur.