Bestyrelsen

Skolens bestyrelse består af ni medlemmer, fem eksterne medlemmer, to personalerepræsentanter og to elevrepræsentanter. Rektor er sekretær for bestyrelsen. 

Bestyrelsens hovedopgave er at medvirke til, at skolen udvikler en strategi og politik, som gør, at skolen har en tydelig profil, en bæredygtig økonomi, en handlekraftig og kompetent ledelse, en kvalificeret og dygtig medarbejderstab og en tidssvarende og kvalitetsfuld undervisning. Bestyrelsen er en inspirerende sparringspartner indadtil og en tydelig og markant ambassadør udadtil.

Medlemmer

Ali  Nuur
Ali Nuur
Politisk udnævnt
Holme Parkvej 100
8270 Højbjerg
Bente  Buus
Bente Buus
Lektor, lærerrepræsentant
Grumstolsvej 17B
8270 Højbjerg
Bo  Sejer Frandsen
Bo Sejer Frandsen
Adm. Direktør
Bestyrelsesformand
Bekkasinvej 1B
8270 Højbjerg
Carl  Buhr
Carl Buhr
Elevrepræsentant uden stemmeret
Pihlkjærsvej 12
8270 Højbjerg
Tlf: +45 2278 7627
Carsten  Aude
Carsten Aude
Skoleleder Sabro Korsvejskolen
Gl. Hovedvej 21, Bjødstrup
8410 Rønde
Mob: 20201894
Jens Philip  Yazdani
Jens Philip Yazdani
Elevrepræsentant med stemmeret
Ranunkelvej 269
8471 Sabro
Mob: 28510498
Michael  Edelgaard Caspersen
Michael Edelgaard Caspersen
Centerleder Aarhus Universitet
Byagervej 111
8330 Beder
Peter  Friese
Peter Friese
Prorektor, Via University College
Lyngvej 8
8240 Risskov
Thor  Gustafsson
Thor Gustafsson
Fagkoordinator, Lærerrepræsentant
Søvej 5
8220 Brabrand
Mob: 22850364