Evaluering

Evaluering er en resource, der sikrer, at Langkaer fortsat kan være et moderne international gymnasium med fokus på pædagogisk udvikling og forandring med eleven i centrum. Vi inddrager vores elever, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere i evalueringsprocesser, så vi fortsat kan udvikle Langkaer i forhold til vores vision og strategi.

 

Langkaer afholder i samarbejde med Ennova elevtrivselsundersøgelser hvert andet år.

Efter undersøgelsen udarbejdes både en samlet og klassevise rapporter, som skolens ledelse diskuterer med klassens team og skolens elevråd. Herefter iværksætter vi typisk en række initiativer på baggrund af disse. Elevtrivselsundersøgelsen i 2013 har bl.a. medført et nyindrettet studieområde til eleverne og en øget modullængde.

 

Strategi:

Langkaers evalueringsstrategi og praksis

 

Elevtrivsel:

Elevtrivselsundersøgelse fra 2010

Elevtrivselsundersøgelse fra 2013 

Elevtrivselsundersøgelse fra 2015