IT

Lectio

På Langkaer anvender vi Lectio som vores online skoleskema. Her finder elever, lærere og forældre alle oplysninger om den daglige undervisning. Skemaerne holdes hele tiden opdaterede af skolens administration og lærere, og der kan forekomme daglige ændringer, så det er vigtigt at tjekke skemaet jævnligt. Som elev har man et personligt login til Lectio, med det får man adgang til mere personlige oplysninger om fravær, individuel eksamensplan og karakterer.

 

First Class

Skolen bruger konferencesystemet First Class til kommunikation mellem elever og lærere og mellem elever indbyrdes. Hver elev får udleveret et brugernavn og et password.  For hvert undervisningshold findes der en konference, og desuden findes der en del konferencer af almen og social karakter. Som elev er man forpligtet til at orientere sig på First Class, da vigtige informationer fra administrationen og lærerne bliver meddelt her. 

Den nemmeste måde at holde sig opdateret på First Class er ved at installere programmet på sin egen computer eller downloade app'en til iPhone eller iPad.