Langkaer i tal

Faktuelle oplysninger om Langkaer i skoleåret 2015/2016

 

  • 571 STX-elever, 103 HF-elever og 156 pre-IB og IB-elever
  • 29 klasser
  • 6 ledelsesmedlemmer
  • 119 medarbejdere 

 

Med vedtagelsen af lov om Gennemsigtighed og Åbenhed i uddannelserne fra juni 2002 blev der stillet krav til de enkelte institutioner om, at karakterer skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

 

Beskrivelse af nøgletallene

 

Løfteevne:

Socioøkonomisk reference - karakterer pr. tre år, uddannelse, fag, evalueringsform og niveau

Nyeste tal fra 2016 findes her

 

Karakterer:

Gymnasiekarakter for fagniveau A for studenterne 2014

Eksamensresultat fordelt på region og gymnasieuddannelse 2014

 

Overgangen til uddannelse:

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent

 

Gennemførelse:

Studietid og fuldførelsesprocent