Langkaers profil

 

Fokus på den enkelte elev

På Langkaer har vi fokus på alle elevtyper. Vi er ambitiøse på vores elevers vegne, og vores undervisning tager altid udgangspunkt i den enkeltes potentiale og faglige ståsted.


Vi udbyder uddannelser af højeste kvalitet med et globalt perspektiv. Vores tre uddannelser skal hver især forberede eleverne fagligt til de videregående uddannelse og forberede dem til at være lokale borgere i verden. Skolen har tætte relationer til lokalsamfundet, og eleverne møder det globale perspektiv i den daglige undervisning. Undervisningen understøtter gennem mødet med andre kulturer og livsformer udviklingen af elevernes kulturelle handlekompetencer.

 

På Langkaer kommer du længere

Langkaer er et uddannelsessted, der er præget af åbenhed og tolerance. Her kan du møde elever og lærere fra mange forskellige miljøer, kulturer og lande. Vi inspirerer hinanden, og vi mødes for at lære - både af hinanden og med hinanden. 

På Langkaer arbejder vi for, at skolen både er et godt værested og et godt lærested. Vi ved, at hvis du føler dig godt tilpas på skolen og kan udfolde dig her, så har du også bedre muligheder for at udvikle dig og komme langt fagligt. Derfor tilbyder vi en række frivillige aktiviteter efter skoletid. Det betyder, at du kan dyrke mange forskellige interesser på skolen, og det styrker sammenholdet på tværs af klasserne. 

 

Vi stiller krav til eleverne

Skolen danner ramme om nogle vigtige år i dit liv, og vi stiller mange ressourcer til din rådighed. Til gengæld forventer vi, at du er aktiv, indstillet på samarbejde, og at du ønsker at udvikle dig fagligt og menneskeligt, så du i løbet af dine år på skolen går fra at være elev til at blive studerende. 

Uddannelse er først og fremmest dannelse. Dannelse handler om nysgerrighed og om at kunne se på verden fra mange forskellige synsvinkler. Du skal lære at prøve din egen og andres kunnen af, du skal kunne kæmpe for dine idéer og meninger, men du skal også respektere fælles spilleregler og saglig uenighed.