Studie- og ordensregler

 

Studie- og ordensreglerne for Langkaer Gymnasium STX / HF / IB World School er udarbejdet i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser” (Bekendtgørelse nr. 1222 af 4/12/2006).

 

Studie- og ordensreglerne gælder for alle skolens elever og har til formål at sikre et trygt og godt læringsmiljø, hvor vi respekterer, hjælper og anerkender hinanden. Studie- og ordensreglerne understøtter Langkaer Gymnasiums vision om at være en åben og dynamisk skole med høj faglighed og et internationalt udsyn.

 

Nye elever orienteres af ledelsen og studievejlederne om studie- og ordensreglernes formål, indhold og sanktioner. Derudover er det elevernes pligt selv at holde sig orienteret om reglerne fx via skolens hjemmeside.

 

Her kan du læse vores studie- og ordensregler