Almen studieforberedelse (AT)

AT er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fakulteter.

 

De faglige mål med AT er, at eleverne skal kunne...

– tilegne sig viden om en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

– foretage valg, afgrænsning og præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

– perspektivere sagen

– vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag

– demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.


Der anvendes teori inden for de tre hovedområder (det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige), således at eleverne er i stand til at trække på deres viden fra forskellige fag til belysning af et givet emne. 

 

Generelt om AT

Almen studieforberedelse - lærerplanen

Almen studieforberedelse - vejledning, råd og vink

På portal.supportcenter.dk er der adgang til AT-forløbene fra de seneste år - benyt kode som ved fc-adgang.