Almen sprogforståelse (AP)

 

Almen sprogforståelse (AP) er et undervisningsforløb på ca. 45 timer i grundforløbet. Timerne “hentes” hos dansk og fremmedsprogene. AP sikrer et fælles udgangspunkt for det sproglige arbejde i gymnasiet. I forløbet arbejder vi med sammenligning af forskellige sprog, og vi ser på sammenhængen mellem sprog og kultur. Gennem forløbet oparbejdes fælles grammatiske begreber, og du lærer grammatisk analyse. AP er et samarbejde mellem dansk, engelsk, latin og 2.fremmedsprog (fransk, spansk, tysk). 


Formålet med AP er:

  • at give eleverne en grundlæggende introduktion til de forskellige sproglige fænomener
  • at vise de sammenhænge og forskelle, der er mellem sprogene, så vi bedre kan bruge de kontaktflader, der allerede er til stede.
  • at sikre en fælles basis for det sproglige arbejde i gymnasiet – og dermed et grammatisk og sproghistorisk overblik


På Langkaer  har vi valgt at lægge timerne samlet, således at man som elev har et grundforløb i AP, der varer fra skoleårets start indtil efterårsferien. 
Der afholdes en afsluttende prøve typisk sidst i november.