Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

 

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er en introduktion til de naturvidenskabelige fag, deres fællestræk og deres forskelligheder.

Ofte bruges forkortelsen NV for det naturvidenskabelige grundforløb.

NV er placeret som en del af gymnasiets grundforløb og har et omfang på ca. 60 timer.

Undervisningen afvikles inden efterårsferien, men evalueringen efter efterårsferien.
I gymnasiet omfatter naturvidenskab de fire fag

 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • naturgeografi.

Fagene er fælles om at iagttage og beskrive verden omkring os og lave teorier (”naturlove”) om denne omverden.
Rigtigheden af disse teorier kan af- eller bekræftes gennem eksperimenter. 
På Langkær Gymnasium har vi valgt det overordnede tema Bæredygtig energi

I NV vil man alt efter om der er tale om biologi, fysik, kemi eller naturgeografi komme til at arbejde med temaet på forskellige måder og med forskellige indfaldsvinkler.
Meningen med det naturvidenskabelige grundforløb er at give et indblik i de ligheder og forskelle, der er mellem de forskellige fag. Der udover er det også at se, hvordan de forskellige fag kan støtte hinanden i at opnå en større viden om temaet.
Der gives efter en mundtlig evaluering en karakter, som kommer til at stå på eksamensbeviset , men som ikke er medtællende ved studentereksamen.

 

Evaluering af Naturvidenskabeligt Grundforløb, NV. Efteråret 2016.
Formålet med evalueringen er at vurdere dit faglige niveau efter NV-forløbet om Bæredygtig Energi. Både de skriftlige produkter du har afleveret og den mundtlige samtale du skal til i uge 43/44, indgår i evalueringen. Ved lodtrækning udvælges hvilken fagkombination du evalueres i, enten biologi/kemi eller fysik/naturgeografi.


Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren anføres på eksamensbeviset, men er ikke medtællende.

1.Evalueringen er en samtale på ca. 10-12 minutter mellem elev og lærer(e).

2.Evalueringen foregår i uge 43/44.

3.Lodtrækning foregår i uge 41. Lodtrækningen foretages af kontoret. Halvdelen af klassen skal evalueres i biologi/kemi og den anden halvdel i fysik/naturgeografi.

4.Tidsplan for evalueringssamtalerne laves af kontoret.

5.I slutningen af november arrangeres en syge ”samtale” for elever der ikke deltog i den ordinære samtale.

Du skal i samtalen lægge vægt på de ting som dine lærere har sat som fokuspunkter.

 • gøre rede for udførelsen af de praktiske undersøgelser (hvad foretog I jer)
 •  beskriv og analyser de opnåede resultater/data (tegninger, grafer m.m)
 • anvende faglige begreber korrekt (atomer, molekyler, celler, primærproduktion, det globale vindsystem, høj - og lavtryk, albedo osv.)
 • vurdere og perspektivere de opnåede resultater, med fokus på naturvidenskabelige problemstillinger og samfundsmæssige konsekvenser, som er blevet behandlet i forløbet.


Forberedelse til evalueringen

 • du skal udarbejde en disposition til samtalen (som sendes til dine lærere, hvis de ønsker det) og du skal medbringe dine rapporter og inddrage dem efter behov.
 • det vil sige, lav en liste med stikord som kan hjælpe dig, lav ikke en sammenhængende tekst, som du kan læse op af
 • alt hvad du læser op fra et stykke papir tæller ikke med i bedømmelsen
 • begge fag du evalueres i skal inddrages ved samtalen
 • du skal øve dig, få fx din lillesøster til at lytte til dig, eller lav en optagelse af dig selv på mobilen

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. Karakteren anføres på eksamensbeviset, men er ikke medtællende.