Akademisk skrivning

 

De store skriftlige opgaver på gymnasiet har til formål at ruste eleverne til det skriftlige arbejde på de videregående uddannelser. På Langkaer viser undersøgelser, at vores elever klarer sig bedre mundtligt end skriftligt. Derfor arbejder vi intensivt med at forbedre den skriftlige dimension. For tiden deltager lærerne Annette Nørgaard Kirketerp (dansk, læsevejleder), Rasmus Urup Kjeldsen (dansk, samfundsfag) og Stine Overgaard Jørgensen (dansk, engelsk) i et projekt under titlen ”Løfteevne i forhold til Studieretningsprojeket (SRP) og den Større Skriftlig Opgave (SS0).” Formålet med projektet er at gøre elever og kursister til bedre opgaveskrivere og dermed ruste dem bedre til videregående uddannelser. Mere konkret afprøves i skoleåret 2015-16 en række indsatser med henblik på at løfte elevers og kursisters faglige præstationer i Studieretningsprojektet (SRP) og den Større Skriftlige Opgave (SSO).

Konkret betyder projektet, at vi har oprettet faget ”akademisk skrivning” i 3. g og 2.HF.  Faget, der fungerer som en kollektiv vejledning i skriftlighed,  tager udgangspunkt i den enkelte elevs opgaveformulering og har til hensigt at skabe en ramme om udarbejdelse af den konkrete skriftlige opgave, som eleven står overfor.

 

Faget samler den enkelte elevs materialer, opgaver og feedback på de større skriftlige opgaver i løbet af uddannelsesforløbet. Det skal på sigt bruges til at skabe sammenhæng ml. DHO, SRO og SRP på STX og ml. historieopgaven og SSO på HF.