Opgavehjælp

Hvordan bliver min opgave god?

Brug noget tid på at finde et emne, der interesserer dig. Undersøg om der findes materiale, du kan bruge.
 Brug dine omgivelser, familie, venner og ikke mindst dine vejledere til at hjælpe dig. Det er ikke snyd at få andre til at læse opgaven igennem og vurdere sproget, og om der er en logisk sammenhæng i det du skriver. Det er heller ikke snyd at diskutere de tanker man gør sig om opgaven med alle, man kan komme i nærheden af. Men det er selvfølgelig snyd at aflevere noget, man ikke selv har skrevet. 

 

Udlevering af problemformulering og aflevering af besvarelsen


Du vil kunne tale med dine vejledere i forbindelse med udleveringen, så du er sikker på, at du har forstået spørgsmålene rigtigt.

 

Din besvarelse afleveres på kontoret på afleveringsdagen kl. 8.30. Forsiden på opgaven er den blanket du har med vejledernes underskrifter og problemformuleringen. Efter konklusionen skal du sætte din underskrift. Opgavens omfang vil normalt ligge på 15-20 sider.
Det er vigtigt, at du afleverer til tiden, da der er tale om en eksamen. Kommer du for sent afgør rektor, om du får lov til at aflevere.

Hvis du bliver syg

Så kontakter du skolen med det samme. Du vil sandsynligvis blive bedt om at sende en lægeerklæring til skolen for, at vi kan udsætte afleveringen / tilbyde en sygeeksamen.

Hvis opgaven ”forsvinder”

Der kan opstå tekniske problemer undervejs. Du skal derfor sørge for at gemme alt hvad du skriver elektronisk flere steder (harddisc, usb-stick, mailbox osv.). Lav også mange papirudskrifter, så dit arbejde ikke går tabt, hvis uheldet er ude. Det er dit ansvar at aflevere en besvarelse i tre kopier på papir, når skriveperioden er udløbet.
Senest i ugen efter vinterferien får du karakteren med kort mundtlig begrundelse af en af dine vejledere.

Vejledningsfasen

For at få det meste ud af vejledningen på skolen skal du gøre følgende:

I vejledningsfasen indkredses emnet nærmere. Det kan i den forbindelse anbefales, at du tidligt i vejledningsprocessen skriftligt gør rede for sit interessefelt, herunder giver forslag til centrale emner for projektet og præsenterer forslag til mulig litteratur. Husk igen, at det er dit ansvar at kontakte lærerne.Inden du vælger fag og område, spørger du dine vejledere, om de fag og det område du har i tankerne passer godt sammen. Når dine faglærere har skrevet under på blanketten begynder du at samle materiale og at læse det.
 Til den første vejledningsrunde møder du dine vejledere samtidigt. Du har ca. 15 minutter til at præsentere dine idéer og drøfte dit materialevalg (bøger mv.) med vejlederne. I god tid inden dette møde sender du et kort skriftligt oplæg til dine to vejledere.
 Når du kommer til vejledningsrunde nummer to, har du læst mere i materialet og evt. også fundet mere, du kan bruge. Ved denne runde har du igen ca. 15 minutter, og du fortæller vejlederne, hvordan du forestiller dig, at dit emne kan behandles på de taksonomiske niveauer. 
Ved den sidste vejledningsrunde, der ligger i skriveperioden, er du i gang med at skrive opgaven. Du skal vise vejlederne hvor langt du er kommet og fortælle dem, hvordan du har tænkt dig at gribe resten af opgaven an.
Ved alle tre vejledningsrunder kan du naturligvis stille spørgsmål og få hjælp til alt, der har med opgaven at gøre. Husk at jo bedre du er forberedt, jo mere kvalificeret vejledning kan du få.


Brug lærerne til råd og vejledning ved valget af kilder/litteratur. Lærerne kan vurdere, om din litteratur er for svær eller for let og om omfanget er passende.
I vejledningsperioden skal du også læse. Tag noter undervejs, så du kan finde tilbage til de gode steder. Noter titler. Læs hele materialet igennem. Skriv journal eller opret et kartotek over dine problemfelter. Det giver dig overblik og hjælper dig til at indkredse din særlige synsvinkel på det valgte område.
Tag initiativ til jævnlige møder med lærerne. Skriv deres råd ned. Det er en god ide at arbejde ud fra en råskitse over emnet hen imod en indsnævring, som I er enige om og som lærerne kan støtte sig til ved opgaveformuleringen.
Brug vejledningsperioden til at blive klar over, hvad der kræves. Dette gælder både det faglige niveau og besvarelsens udformning. Sproget og evnen til at formidle stoffet indgår også i bedømmelsen.
Vejlederne udarbejder opgaveformuleringen under hensyntagen til de drøftelser, der har fundet sted under vejledningen, men dog således, at du ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig skal den være udformet sådan, at der tages hensyn til de overvejelser, du har gjort sig om opgaven i vejledningsperioden.

Opgaveformuleringen


Læs opgaveformuleringen omhyggeligt igennem og gør dig klart præcis hvad, der spørges efter. Du bør lægge mærke til ord som:

•               beskrivelse, redegørelse, fremstilling

•               sammenligning, analyse

•               diskussion, vurdering, perspektivering.         


Du skal skrive under både på originalen og kopien lige efter konklusionen. Husk ligeledes at skrive dit fulde navn på alle bilag, videobånd, disketter m.v.

 

Hensigtsmæssige arbejdsmetoder:

Tag fri fra evt. erhvervsarbejde.
Brug hensigtsmæssige arbejdsmetoder. Planlæg din tid med koncentreret arbejdstid, pauser, og motion. Disponer arbejdstiden. Skriv og skriv om. Stof bearbejdes bedst, hvis man skriver ned undervejs. Det gælder både dine egne synspunkter og ideer, og når du bearbejder noget, andre har skrevet. De første formuleringer er sjældent de bedste - så indstil dig på at skrive om og om igen.
Husk, at du selv har ansvaret for, at alt det praktiske fungerer. Sørg for skrivematerialer, blækpatroner og disketter/USB-nøgle til sikkerhedskopier.

•               Gem hver gang, du har skrevet.

•               Tag jævnligt sikkerhedskopier.

•               Skriv ud hver gang, du har skrevet en side.

•               I tilfælde af strømsvigt mv. kan dele af opgaven afleveres i håndskreven form.

 

 

 

Hvordan laver man en litteraturliste?

 

Benyt den automatiske model her eller benyt informationerne nedenfor.


Selve listen ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn eller bogens titel, hvis det drejer sig om et værk med mere end tre forfattere.Herunder kan du se hvordan man laver en litteraturliste med eksempler i form af materialer som bøger, artikler, Internet, musik, billederBøger
:

Birkebæk, Poul: Vikingetiden i Danmark. Sesam, 2003. 224 sider


Skaaning, Poul: Vikingestormen : togter mod Vesteuropa 793 - 937. Hovedland, 2006. 186 sider.


Vikinger : indsigt og udsyn / Bjørn Matsen og Ole Bjørn Petersen. Systime, 2006. 208 sider.Artikler:


Kyndrup, Morten: Hundehoved. Anmeldelse af Morten Ramslands roman.
I Standart 2005. Årg. 19, nr.3, side 12 -13.Internet:

Christiania-loven - Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet. 
Retsinformations hjemmeside - www.retsinfo.dkMusik
:

Helmig, Thomas: Helmig herfra. Genlyd BMG, 2006Billeder:


Bendz, Wilhlem: Familien Raffenberg 1831. Statens Museum for Kunst
Købke, Christen: Frederiksborg Slot. Parti ved Møntbroen 1836. Statens Museum for KunstEr du i tvivl om titlen så slå den op på www.aakb.dk eller www.bibliotek.dk