Studieretningsprojektet (SRP)

Baggrund og mål

I din SRP får du mulighed for at vise, at du selvstændigt kan lave en tværfaglig akademisk opgave med en flerfaglig problemstilling inden for et selvvalgt område med tilknytning til din studieretning . 

Du skal trække på de erfaringer, du har gjort dig vedr. opgavens opbygning, udarbejdelse og proces i de tidligere to opgaver, du har skrevet.  Din opgave bliver bedømt ud fra følgende kriterier: 

 • De faglige mål i de fag, der indgår i studieretningsprojektet
 • Overensstemmelsen mellem besvarelsen og opgaveformuleringen
 • Din  udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og
 • Perspektivering af relevant fagligt stof
 • Problemstillingernes sværhedsgrad og kompleksitet, samt formidlingen af stoffet.
 • Der gives en karakter ud fra en helhedsbedømmelse
 • Projektet udarbejdes i to fag. Du skal skrive i et af dine studieretningsfag på A-niveau samt et fag på mindst B-niveau. Du kan godt vælge et fag, som allerede er afsluttet. Fagene skal give mening i forhold til dit valgte område samt den faglige fordybelse.

  Se læreplanen for studieretningsprojektet her...

 

Opgavens opbygning

Opgaven skal opfylde såvel fagspecifikke som tværgående faglige krav og opgaven skal opfylde kravet om fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over den daglige undervisning i mindst et af fagene.

Omfanget af studieretningsprojektet er normalt 15-20 normalsider og det vil fremgå af opgaveformuleringen. 
Bemærk: abstract, indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste og eventuelle bilag medregnes ikke.

 

Du må ikke genanvende afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet afleveret og rettet.

 

Projektet indeholder følgende elementer: 

 • Forside: Opgaveblanket og elevblanket (du skal ikke lave din egen forside!)
 • Abstract på engelsk (læs mere her...)
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Besvarelse af selve projektet inklusiv metodiske overvejelser
 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Noter og litteraturhenvisninger (kan også stå i opgaven som fodnoter)
 • Eventuelle bilag
 • Der er afsat 50 timers uddannelsestid.

 

Vigtigt! Studieretningsprojektet er et eksamensprojekt, der tæller dobbelt i dit samlede eksamensresultat.

Omfang