FORÆLDREAFTEN PÅ LANGKAER

Kære forældre til 1.g-elever, 1.HF-elever og PreIB-elever.

Vi vil gerne invitere jer til forældreaften på Langkaer Gymnasium, Kileparken 25 i Tilst,

onsdag d. 26/9 kl. 19.00 til ca. 21.00

Vi står klar til at modtage jer ved skolens hovedindgang for at vise jer vej til det rigtige lokale. Her vil I møde nogle af klassens lærere og høre om de fag og aktiviteter, der fylder i dagligdagen på skolen. 

Vi glæder os til at se jer på Langkaer Gymnasium, og vi vil sørge for, at der er en kop kaffe til alle.

TALENTUNDERVISNING
FOKUS PÅ DEN ENKELTE
INTERNATIONAL
Langkaer Gymnasium er blandt landets fagligt stærkeste skoler

Når Undervisningsministeriets og Dansk Erhverv sammenligner gymnasierne i Danmark, ligger Langkaer Gymnasium stabilt blandt de skoler i Danmark, hvor eleverne lærer mest og dermed klarer sig bedst til de afsluttende eksamener.
Interesseorganisationen Dansk Erhverv har 2017 sammenlignet landets gymnasier, og her ligger Langkaer Gymnasium i 2017 på 10. pladsen blandt landets ca. 150 gymnasier og på førstepladsen i Østjylland. En stx-student kan således forvente at klare sig 0,2 karakter bedre ved eksamensbordet på Langkaer Gymnasium end på et gennemsnitligt gymnasium, og det gælder uanset elevens faglige udgangspunkt.

Hvis vi selv skal forklare, hvorfor vi har denne position, er der tre forklaringer:
1) Skolen analyserer løbende studenternes resultater og tilrettelægger faglige indsatser, så de får den størst mulige effekt.
2) Skolen har en stærk og dedikeret lærerstab, som har viden og erfaring med unges læring og udvikling.
3) Skolen opbygger en tryg og bæredygtig læringskultur med fx karaktérfrie klasser og en række sociale aktiviteter, der fremmer den enkelte elevs trivsel.

Hvis man som elev, forældre eller fagperson er nysgerrig efter at vide mere om Langkaers faglige niveau, er man velkommen til at kontakte rektor Yago Bundgaard.

 

Det er muligt at finde Undervisningsministeriets rapport her

 

Niels-peter_06.jpg
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
onsdag 12. september 2018
Langkaer-elev holdt oplæg for tyske rektorer
Onsdag havde Langkaer fornemt besøg. En række tyske rektorer besøgte skolen for at lære mere om Langkaer og erfaringsudveksle.
Rektorerne fik også et godt indblik i Langkaers elevers evner. Ayat fra 3.y havde nemlig takket ja til at holde et oplæg om skolen for de tyske rektorer under besøget - og hele oplægget foregik naturligvis på tysk.
fredag 7. september 2018
Elever delte Verdens bedste nyheder ud
Fredag delte elever fra 2.a den konstruktive avis 'Verdens bedste nyheder' ud. Avisen tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og er fyldt med konstruktive nyheder om alt det, der faktisk går godt i verden.
Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. De tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Mediet ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Denne udgave af avisen havde fokus på det 5. mål: ligestilling mellem kønnene.
Læs om STX
Læs om HF
Læs om IB

Elevernes magasin

Langkaer Life udkommer omtrent tre gange om året i trykt udgave og løbende på skolens hjemmeside og Facebook-side.
Langkaer Life skrives og drives af Langkaers egne elever.

Stereotypes with Treacher Stereotypes with Treacher

Stereotypes with Treacher

Af: Vivyan Yan Mygil, 2.i
Danny Treacher, teacher at Langkaer gymnasium, is currently teaching Global Politics and English Language and Literature in the IB course. He’s known to be the strict teacher with the fearsome Cup of Truth, a slightly twisted sense of humour, and he has now agreed to not only smile in front of the camera, write down a stereotype on a piece of paper that insists on flailing about in the wind, but he has also agreed to answer some questions related to stereotypes which this issue of Langkaer Life is concerning. Do you think stereotypes are beneficial or harmful for society? It depends. If you take the idea politically, then it’s very dangerous and if you take the most extreme example; Apartheid in South Africa – categorising people by colour and then pushing certain stereotypes on that. Or an even worse example: Nazi Germany then I’d say stereotypes are very problematic. Even in the sense of when they are used for jokes as for comedic effect, then they can also be dangerous, and we’ve seen that in stereotypes of certain women: misogyny. The risk for stereotypes is always where’s the line between fun – I think – and where do aspects of racism or misogyny enter the frame. Or even if s…
Læs hele artiklen
profil.jpg
Åbenhed
Faglighed
Internationalisering

Langkaer i Aarhus er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

Langkaers undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

Langkaer er et internationalt gymnasium i Aarhus med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
LANGKAER GYMNASIUM PROFIL
 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
Langkaer Gymnasium profil
 • At rammesætte arbejdet i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At medtænke en kosmopolitisk dimension i vores dannelsesideal
 • At opbygge bæredygtige samarbejdspartnere
Langkaer Gymnasium profil
Åbenhed

Langkaer i Aarhus er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
Faglighed

Langkaers undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
Internationalisering

Langkaer er et internationalt gymnasium i Aarhus med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • At rammesætte arbejdet i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At medtænke en kosmopolitisk dimension i vores dannelsesideal
 • At opbygge bæredygtige samarbejdspartnere