TALENTUNDERVISNING
FOKUS PÅ DEN ENKELTE
INTERNATIONAL
profil.jpg
Åbenhed
Faglighed
International

Langkaer er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

Langkaers undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

Langkaer er et internationalt gymnasium med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
LANGKAER GYMNASIUM PROFIL
 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
Langkaer Gymnasium profil
 • At rammesætte arbejdet i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At medtænke en kosmopolitisk dimension i vores dannelsesideal
 • At opbygge bæredygtige samarbejdspartnere
Langkaer Gymnasium profil
Åbenhed

Langkaer er et dynamisk og udviklingsorienteret gymnasium, hvor både den faglige udvikling og personlige dannelse styrkes gennem et tæt samarbejde med omverdenen. Vi har blandt andet:

 • Samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelses- og kulturinstitutioner
 • Samarbejde med lokale interessenter
 • Samarbejde med globale partnere
 • Fokus på aktiviteter uden for skoletiden
 • Nysgerrighed på hele vores omverden
Faglighed

Langkaers undervisningsaktiviteter bygger på høj faglighed i samspil med pædagogisk og teknologisk nytænkning – hvor vi altid tager udgangspunkt i den enkelte elev. Vi har fokus på:

 • Den enkelte elevs potentiale og trivsel
 • At styrke den enkelte elevs faglige udvikling
 • Vedvarende pædagogisk nytænkning og udvikling
 • At skabe dyb kernefaglighed
 • At være informations- og kommunikationsteknologiske frontløbere
International

Langkaer er et internationalt gymnasium med en fælles og samlende skolekultur, og den internationale profil understøttes i alle fag og aktiviteter. Vi arbejder for:

 • At rammesætte arbejdet i en international kontekst
 • At skabe plads til forskellighed i vores skolekultur
 • At medtænke en kosmopolitisk dimension i vores dannelsesideal
 • At opbygge bæredygtige samarbejdspartnere
fredag 4. august 2017
Langkaer på Sorø-mødet 2017
Emnet på Undervisningsministeriet årlige møde på Sorø Akademi var 'dannelse', og Langkaer Gymnasium var inviteret til at holde oplæg om den måde skolen danner eleverne til at være stærke demokratiske medspillere. Tilhørerne hørte om, hvordan vi arbejder med skolens indretning og sociale liv, hvordan vi har tydelige værdier for skolens virke og hvordan skolens elever aktivt er med i alle vigtige beslutninger via et meget aktivt elevråd. I øvrigt er formændene for Danske Gymnasieelvers Sammenslutning og Danske Studerendes Fællesråd gamle elevrødder fra Langkaer, så det tyder på at man bliver parat til at tage ansvar i det forum.
fredag 7. juli 2017
IB Results 2017
Once again, many of Langkaer’s IB students have received excellent grades in the Diploma Programme. This year, our students passed with an average of 33.5 points, well above the global average of 30. As an indication of the hard work and dedication shown by many of Langkaer’s IB students, approximately 30% of the cohort also received the maximum three points for the Extended Essay and TOK as well (against a global average of approximately 10%). The highest total obtained was 43 points and this was closely followed by four other students who got 40 or more points. This means that approximately 10% of Langkaer’s students graduated with a grade 40 or above this year. Well done!
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Elevernes magasin

Langkaer Life udkommer omtrent tre gange om året i trykt udgave og løbende på skolens hjemmeside og Facebook-side.
Langkaer Life skrives og drives af Langkaers egne elever.

Langkaer-elev i finale til skrivecup Langkaer-elev i finale til skrivecup

Langkaer-elev i finale til skrivecup

Af: Vivyan Yan
Skrivecup er en konkurrence i kreativ skrivning, hvor man omskriver ældre tekster på en nyskabende og kreativ måde. To klasser fra Langkaer, nemlig 2.c og 1.j, har deltaget i konkurrencen, og da der var lokalfinale mod Statsgymnasiet, var det Josefine Ingerslev fra Langkaer, der løb med sejren. På Statsgymnasiet var der utrolig mange forskellige remedieringer samt performances – med kreative indslag som en rap-version af Rødhætte, en fuldstændig morbid samling af indre monologer hvor tilskuerens moralske og etiske holdninger blev stærkt udfordret og meget andet. Blandt alle remedieringerne var det Josefine Ingerslevs bidrag, som stod ud i mængden. Josefine havde lavet en remediering af digtet ”Interferens”, som oprindeligt er skrevet af Johannes V. Jensen i 1906, hvilket Josefine begrunder: ”Det var for mange en tid præget af paradigmeskift, afkristning og teknologisk udvikling. I digtet skriver Jensen om, hvordan hverdagen både er grå, trist og triviel, samtidig med at den ny verdensorden er ved at krakelere.”  Josefine er overbevist om, at almindelige mennesker på den tid indimellem må have følt sig på udebane, eller eksistentielt hjemmefra netop midt i det moder…
Læs hele artiklen