• Fremtid og fagpakker
  • Introduktionsforløbet
  • Læreplaner
  • Efter HF
Tilpas din HF-uddannelse - vælg mellem tre fagpakker

HF – højere forberedelseseksamen

2-årig HF i Aarhus

HF er for dig, der ikke kommer direkte fra 9. klasse, og som ønsker en almen, studieforberedende uddannelse. HF-enkeltfag er desuden ideel, hvis du gerne vil tilpasse studiet til job eller familieliv.

Den toårige HF giver bred faglig viden inden for en række fag, og som med andre gymnasiale uddannelser kan du med en HF søge om optagelse på videregående uddannelser. Vil du blot dygtiggøre dig i visse fag, tilbyder vi også HF som enkeltfag. På Langkaer i Aarhus har vi omkring 90 elever på vores HF-uddannelse.

Almendannede uddannelse på to år

På HF får du ligesom på STX en almen dannende uddannelse og dermed bred viden inden for en lang række forskellige videnskabelige områder. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige opgaver og eksamener. HF indledes med et 4-ugers introduktionskursus, der arbejder på tværs af fagene. I det sidste år af uddannelsen skal du aflevere en større skriftlig opgave, og der er også mulighed for praktikophold. Du har fag som dansk, engelsk, matematik, idræt, praktiske/musiske fag, samfundsfag og naturvidenskabelige fag.

 

Fremtid og fagpakker

Du skal vælge én fagpakke samt ét valgfag. Se mere om obligatoriske fag og fagpakker her.

HF retter sig især mod korte og mellemlange videregående uddannelser, og undervisningen kobler virkelighed og teori, så uddannelsen bliver så virkelighedsnær og vedkommende som muligt.

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet er samlet på en måned og sikrer, at du kommer godt i gang med HF-uddannelsen både fagligt, metodisk og socialt. Forløbet omfatter arbejde med studieteknik, faglige metoder, arbejdsformer, it og generel introduktion til skolelivet.

Desuden ryster vi klassen socialt sammen med en række aktiviteter, der blandt andet tæller en introtur.

Læreplaner

Klik ind på det enkelte fag og se fagets læreplan. Du kan også ved enkelte fag se, hvilke uddannelser faget giver adgang til.

Hvad så efter HF?

Hvad så efter gymnasiet?

Er du i tvivl om, hvilken videregående uddannelse, du kunne tænke dig efter gymnasiet? Eller har du brug for svar på et konkret spørgsmål om uddannelse?

Så skal du gå til mig. Jeg hedder Morten Petersen og kommer fra Studievalg Østjylland. Jeg fungerer som Studievalgvejleder på Langkaer Gymnasium, HF og IB World School, hvor jeg en gang om måneden har træffetid og sidder i studievejledningens infolokale.

Du kan bruge mig, hvis du er usikker på dit uddannelsesvalg, har behov for viden om videregående uddannelser og jobmuligheder eller bare gerne vil diskutere dine muligheder efter gymnasiet, HF eller IB.

Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse og karriere i hele Østjylland, og du kan booke en træffetid på din skole eller i vores center i Aarhus. Du kan finde en oversigt over mine træffetider samt booke en tid på www.studievalg.dk/book.

Vejledningsarrangementer

Jeg laver også forskellige kollektive vejledningsarrangementer for dig i løbet af din tid på Langkaer. 
Her kan du blandt andet høre om optagelsesregler, ansøgning, om at være i tvivl og om at vælge en uddannelse. Kom fx til en vejledningsworkshop, hvis du vil høre om uddannelse i udlandet eller hvis du er meget i tvivl om valg af uddannelse. 

Det er min erfaring, at man kommer langt i sine overvejelser, hvis man snakker med andre i samme situation. Arrangementerne støtter dig i at finde og vælge en videregående uddannelse. 
Du vil blive udfordret til at tænke over, hvad der er vigtigt for dig – og hvorfor. 

Jeg vil gerne støtte dig i at finde en uddannelse, men du skal selv være aktiv. Målet er, at dit valg af uddannelse bliver så kvalificeret som muligt. Du kan læse mere om de arrangementer, du møder, på studievalgweb.

Du kan altid komme i kontakt med mig på mailadressen mdp@studievalg.dk, og du er også velkommen til at besøge vores Vejledningscenter:
Studievalg Østjylland,
Trøjborgvej 82
8000 Århus C
tlf.  87 15 07 90

www.facebook.com/StudievalgOestjylland

Her kan du altid komme til at tale med en vejleder, og du kan finde informationer om alle videregående uddannelser i Danmark.


Studievalg Østjylland er tilknyttet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vi giver professionel, gratis og uafhængig vejledning. Læs om os på Studievejledning Østjylland

Med venlig hilsen
Morten D. Petersen
Studievalgsvejleder

Direkte tlf: 93 50 90 85
E-post: mdp@studievalg.dk
www.studievalg.dk/oestjylland
www.studievalg.dk/book/

Download den nye studieudbudsbrochure