• Fremtid og fagpakker
 • Tutorordning
 • Introduktionsforløbet
 • Lærerplaner
 • Efter HF
 • Studieplaner

HF – højere forberedelseseksamen

2-årig HF i Aarhus

HF er for dig, der ikke kommer direkte fra 9. klasse, og som ønsker en almen, studieforberedende uddannelse. HF-enkeltfag er desuden ideel, hvis du gerne vil tilpasse studiet til job eller familieliv.

Den toårige HF giver bred faglig viden inden for en række fag, og som med andre gymnasiale uddannelser kan du med en HF søge om optagelse på videregående uddannelser. Vil du blot dygtiggøre dig i visse fag, tilbyder vi også HF som enkeltfag. På Langkaer i Aarhus har vi omkring 90 elever på vores HF-uddannelse.

Almendannede uddannelse på to år

På HF får du ligesom på STX en almen dannende uddannelse og dermed bred viden inden for en lang række forskellige videnskabelige områder. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlige opgaver og eksamener. HF indledes med et 4-ugers introduktionskursus, der arbejder på tværs af fagene. I det sidste år af uddannelsen skal du aflevere en større skriftlig opgave, og der er også mulighed for praktikophold. Du har fag som dansk, engelsk, matematik, idræt, praktiske/musiske fag, samfundsfag og naturvidenskabelige fag.

Er HF på Langkaer noget dig?

HF-uddannelsen er praksisnær, og på Langkaer arbejder vi med særlige værkstedstimer, hvor du får redskaber til undervisningen og bliver trænet i studieteknik, metodisk arbejde og eksamener. Vi tilbyder en lang række HF-enkeltfag på forskellige niveauer, og ønsker du et spændende fagligt indblik samt overblik over hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os og høre om dine muligheder for brobygning.

Har du spørgsmål til uddannelsen eller Langkaer generelt, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 86 24 20 11 eller på mailto@langkaer.dk.

Download den nye studieudbudsbrochure

Fremtid og fagpakker

HF retter sig især mod korte og mellemlange videregående uddannelser, og undervisningen kobler virkelighed og teori, så uddannelsen bliver så virkelighedsnær og vedkommende som muligt.

Langkaer_200916_Line_og_Olivia_1055_blur.jpg
Undervisning og pædagogik
Sundhed
Business

Fagpakken Undervisning og pædagogik er målrettet dig, som er interesseret i samfundet og menneskelige relationer – og kunne tænke dig at blive fx pædagog, lærer, socialrådgiver eller lignende. De centrale fag er samfundsfag B og psykologi C. Derudover har du selvfølgelig en række obligatoriske fag som fx dansk, engelsk og matematik.

Sundhedspakken er for dig, som gerne vil være sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker eller lignende. Fagpakken er centreret omkring sundhed og krop, og de centrale fag er biologi B og matematik B. Derudover kan du vælge fag som fx idræt, kemi eller fysik.

Business-pakken giver dig mulighed for at kombinere arabisk med erhvervsøkonomi og besøge virksomheder, som afsætter deres produkter i den arabiske verden. Faget erhvervsøkonomi omfatter viden om strategi, økonomi og afsætning, mens der i faget arabisk undervises både i det arabiske sprog (på begynderniveau) og i historie, kultur og samfundsforhold i den arabiske verden. Undervejs i uddannelsen indgår et praktikforløb på enten Erhvervsakademi Aarhus eller VIA’s business-uddannelser.

 • Samfundsfag B
 • Psykologi C
 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Biologi B
 • Matematik B
 • Idræt
 • Kemi
 • Fysik
 • Arabisk
 • Historie
 • Praktikforløb på Erhvervsakademi Aarhus
 • Eller praktikforløb på VIA’s business-uddannelser
Undervisning og pædagogik

Fagpakken Undervisning og pædagogik er målrettet dig, som er interesseret i samfundet og menneskelige relationer – og kunne tænke dig at blive fx pædagog, lærer, socialrådgiver eller lignende. De centrale fag er samfundsfag B og psykologi C. Derudover har du selvfølgelig en række obligatoriske fag som fx dansk, engelsk og matematik.

 • Samfundsfag B
 • Psykologi C
 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
Sundhed

Sundhedspakken er for dig, som gerne vil være sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker eller lignende. Fagpakken er centreret omkring sundhed og krop, og de centrale fag er biologi B og matematik B. Derudover kan du vælge fag som fx idræt, kemi eller fysik.

 • Biologi B
 • Matematik B
 • Idræt
 • Kemi
 • Fysik
Business

Business-pakken giver dig mulighed for at kombinere arabisk med erhvervsøkonomi og besøge virksomheder, som afsætter deres produkter i den arabiske verden. Faget erhvervsøkonomi omfatter viden om strategi, økonomi og afsætning, mens der i faget arabisk undervises både i det arabiske sprog (på begynderniveau) og i historie, kultur og samfundsforhold i den arabiske verden. Undervejs i uddannelsen indgår et praktikforløb på enten Erhvervsakademi Aarhus eller VIA’s business-uddannelser.

 • Arabisk
 • Historie
 • Praktikforløb på Erhvervsakademi Aarhus
 • Eller praktikforløb på VIA’s business-uddannelser

Tutorordning

Lektier og skriftligt arbejde integreres så vidt muligt i undervisningen i begge fagpakker, så der er gode muligheder for at få hjælp – også efter skoletid i vores Læringscenter. På HF tilknyttes du desuden en tutor, der gennem samtaler støtter din læring gennem hele uddannelsesforløbet.

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet er samlet på en måned og sikrer, at du kommer godt i gang med HF-uddannelsen både fagligt, metodisk og socialt. Forløbet omfatter arbejde med studieteknik, faglige metoder, arbejdsformer, it og generel introduktion til skolelivet.

Desuden ryster vi klassen socialt sammen med en række aktiviteter, der blandt andet tæller en introtur.

Lærerplaner

Klik ind på det enkelte fag og se fagets læreplan. Du kan også ved enkelte fag se, hvilke uddannelser faget giver adgang til.

Hvad så efter HF?

Er du i tvivl om, hvilken videregående uddannelse, du kunne tænke dig efter gymnasiet? Eller har du brug for svar på et konkret spørgsmål om uddannelse?

Så skal du gå til mig. Jeg hedder Karen Lintner og kommer fra Studievalg Østjylland. Jeg fungerer som Studievalgvejleder på Langkaer Gymnasium, HF og IB World School, hvor jeg en gang om måneden har træffetid og sidder i studievejledningens infolokale.

Du kan bruge mig, hvis du er usikker på dit uddannelsesvalg, har behov for viden om videregående uddannelser og jobmuligheder eller bare gerne vil diskutere dine muligheder efter gymnasiet, HF eller IB.

Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse og karriere i hele Østjylland, og du kan booke en træffetid på din skole eller i vores center i Aarhus. Du kan finde en oversigt over mine træffetider samt booke en tid på www.studievalg.dk/book.

Vejledningsarrangementer

Jeg laver også forskellige kollektive vejledningsarrangementer for dig i løbet af din tid på Langkaer. 
Her kan du blandt andet høre om optagelsesregler, ansøgning, om at være i tvivl og om at vælge en uddannelse. Kom fx til en vejledningsworkshop, hvis du vil høre om uddannelse i udlandet eller hvis du er meget i tvivl om valg af uddannelse. 

Det er min erfaring, at man kommer langt i sine overvejelser, hvis man snakker med andre i samme situation. Arrangementerne støtter dig i at finde og vælge en videregående uddannelse. 
Du vil blive udfordret til at tænke over, hvad der er vigtigt for dig – og hvorfor. 

Jeg vil gerne støtte dig i at finde en uddannelse, men du skal selv være aktiv. Målet er, at dit valg af uddannelse bliver så kvalificeret som muligt. Du kan læse mere om de arrangementer, du møder, på studievalgweb.

Du kan altid komme i kontakt med mig på mailadressen kli@studievalg.dk, og du er også velkommen til at besøge vores Vejledningscenter:
Studievalg Østjylland, 
Vestergade 24, Århus C.
tlf.  87 15 07 90

www.facebook.com/StudievalgOestjylland 

Her kan du altid komme til at tale med en vejleder, og du kan finde informationer om alle videregående uddannelser i Danmark.

Studievalg Østjylland er tilknyttet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vi giver professionel, gratis og uafhængig vejledning. Læs om os på Studievejledning Østjylland

 

Med venlig hilsen

Karen Lintner

Studievalgsvejleder

Direkte tlf: 2778 2848

E-post: kli@studievalg.dk

Studieplaner

På vores administrationssystem LECTIO kan du se Studieplaner for samtlige klasser. Følg linket og vælg klasse og studieplan.