Undervisningen

  • Lektieintegreret undervisning
  • Skriftlig progression
  • Værkstedsundervisning
  • Evaluering
  • Studiebøger
  • SSO
  • Valgfag

Virkeligheden ind i undervisningen

Undervisningen

HF er kendetegnet ved, at teori og praksis kobles sammen, så din undervisning bliver så virkelighedsnær og relevant som mulig. Derfor rummer uddannelsen mange projekter – både enkeltfagligt og flerfaglige – og undervisningsaktiviteter, som foregår uden for Langkaer.

Lektieintegreret undervisning

Det første skoleår forløber med lektieintegreret undervisning. Det betyder, at lektielæsning så vidt muligt foregår i timerne. Skal den lektieintegrerede undervisning fungere, skal du være aktiv og arbejde målrettet og koncentreret i timerne – til gengæld kan du så ofte holde fri med god samvittighed efter skoletid. En del af de skriftlige afleveringer udarbejdes også i timerne. Men ikke alle.

Skriftlig progression

Fælles for de skriftlige afleveringer og opgaver er ønsket om skriftlig progression. Det betyder, at de enkelte opgaver er en del af et udviklingsforløb, der gradvist skal skærpe din kunnen inden for skriftlig formidling.

Værkstedsundervisning

Værkstedsundervisningen er en obligatorisk del af undervisningen. I værkstedstimerne arbejder vi med generelle studiekompetencer, som er relevante i flere fag, fx faglig læsning, rapportskrivning, informationssøgning eller udarbejdelse af synopser. Værkstedsundervisningen er ikke knyttet til én bestemt lærer, men varetages af dine lærere i fællesskab.

Evaluering

I forbindelse med undervisningen foregår der løbende evaluering, som har to hovedformål. Dels skal læreren og klassen sammen evaluere undervisningen, dels skal læreren evaluere dit faglige niveau og din indsats. På Langkaer har vi besluttet, at evalueringen af den enkeltes faglige kompetencer udgøres af både en mundtlig evaluering og af standpunktskarakterer.

Studiebøger

Hver elev har en personlig elektronisk studiebog i Lectio, som bruges til refleksioner om egen læring og udvikling. Efter hver samtale med din tutor opdateres studiebogen med et kortfattet resumé, der fokuserer på dit mål for faglig progression og kompetenceudvikling. Det er dig selv, der i samarbejde med tutoren, er ansvarlig for studiebogen.

Større skriftlig opgave (SSO)

Foruden at skærpe din evne til at formidle skriftligt er formålet med opgaven at vise, at du kan arbejde selvstændigt med en skriftlig opgave – hvor du samtidig arbejder med materiale, som ligger ud over det, du har fået gennemgået i undervisningen.

Valgfag

På Langkaer udbyder vi en lang række af valgfag på HF. Nedenfor finder du en oversigt over fagene, men du er også velkommen til at kontakte vores HF-vejledere og høre nærmere om mulighederne.

Valgfag på C-niveau: Billedkunst, Design, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fysik, Mediefag, Musik og Psykologi

Valgfag på B-niveau: Matematik, Biologi, Billedkunst, Geografi, Idræt, Religion, Kemi, Musik og Samfundsfag