Optagelse

  • Optagelse
  • Optagelsesprøve
  • Egenbetaling

Optagelse

Vi er glade for hver enkelt af de mange ansøgninger vi modtager hvert år på Langkaer STX, HF og IB World School og vi vil derfor gerne hjælpe dig med at svare på spørgsmål eller med at søge om optagelse på skolen, når du ringer til os.

Når du søger om optagelse på STX, har du tre muligheder:
1. Du kan ansøge elektronisk på: www.optagelse.dk
2. Du kan ansøge gennem din egen skole (din UU-vejleder kan hjælpe dig)
3. Du kan kontakte os, så hjælper vi med ansøgningsskema osv.

Når du søger om optagelse på HF skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema, som du sender til os. Ansøgning til IB eller Pre-IB sker via ansøgning på Open Apply (klik på nedenstående link).

Du kan kontakte os på telefon 86 24 20 11 eller på e-mail mailto@langkaer.dk

Reglerne om optagelse på de gymnasiale uddannelser findes i optagelsesbekendtgørelsen. Læs mere her

Husk ansøgningsfristen den 1. marts. Vi glæder os til at se dig på Langkaer.

Optagelsesprøve

For ansøgere til gymnasiet, der er erklæret 'måske egnet' afholdes der optagelsesprøver, så tidligt som muligt.

Der vil være elektroniske prøver i fagene dansk, engelsk, matematik og fyisk/kemi. Efter prøverne vil nogle elever blive indkaldt til en kort samtale med rektor og en studievejleder.

Elever, der skal til optagelsesprøve vil inden prøven modtage et brev med praktiske oplysninger om selve afviklingen.

På denne side (http://aarhustech.dk/optag) kan man læse mere om optagelsesprøverne og også se et eksempel på en test.

Egenbetaling

STX

I løbet af din gymnasietid er din egenbetaling kr. 6500,-. Dette beløb dækker diverse undervisningsmaterialer, licenser og studierejser i 2g og 3g. Studierejserne er obligatoriske og en vigtig del af det faglige program, så begynd allerede nu at spare op til dem. Som en del af din egenbetaling bedes du inden den 10. august indbetale kr. 1500,-.

Dette gøres via Safeticket, som du finder på via linket https://langkaer.safeticket.dk/da. Vælg arrangementet ’Egenbetaling – skolestart’ og husk at anføre dit navn og adresse på indbetalingen.

HF

Egenbetalingen i løbet af de to år er max. kr. 3.000. Dette beløb dækker bl.a. undervisningsmaterialer, introforløb, ekskursioner m.m. Her og nu indbetales kr. 1.500. Beløbet indbetales senest mandag den 7. august 2017 via ”Safeticket”. Gå ind på skolens hjemmeside https://langkaer.safeticket.dk/da og find arrangementet ”Introforløb - HF”. Der kan betales med Dankort, kreditkort eller debetkort (f.eks. VISA Electron). Husk at anføre dit navn og adresse.