fredag 4. august 2017
Langkaer på Sorø-mødet 2017
Emnet på Undervisningsministeriet årlige møde på Sorø Akademi var 'dannelse', og Langkaer Gymnasium var inviteret til at holde oplæg om den måde skolen danner eleverne til at være stærke demokratiske medspillere. Tilhørerne hørte om, hvordan vi arbejder med skolens indretning og sociale liv, hvordan vi har tydelige værdier for skolens virke og hvordan skolens elever aktivt er med i alle vigtige beslutninger via et meget aktivt elevråd. I øvrigt er formændene for Danske Gymnasieelvers Sammenslutning og Danske Studerendes Fællesråd gamle elevrødder fra Langkaer, så det tyder på at man bliver parat til at tage ansvar i det forum.
fredag 7. juli 2017
IB Results 2017
Once again, many of Langkaer’s IB students have received excellent grades in the Diploma Programme. This year, our students passed with an average of 33.5 points, well above the global average of 30. As an indication of the hard work and dedication shown by many of Langkaer’s IB students, approximately 30% of the cohort also received the maximum three points for the Extended Essay and TOK as well (against a global average of approximately 10%). The highest total obtained was 43 points and this was closely followed by four other students who got 40 or more points. This means that approximately 10% of Langkaer’s students graduated with a grade 40 or above this year. Well done!