Langkaer i tal

 • Faktuelle oplysninger
 • Løfteevne
 • Karakterer
 • Fuldførelsesprocent
 • Overgang til uddannelse
 • Evaluering
 • Elevtrivsel og fastholdelse

Faktuelle oplysninger

Langkaer i skoleåret 2017/2018

 

 • 476 STX-elever, 80 HF-elever og 164 pre-IB og IB-elever
 • 25 klasser
 • 6 ledelsesmedlemmer
 • 86 medarbejdere 

Fuldførelsesprocent

Evaluering og kvalitetsudvikling

Den løbende evaluering sikrer, at Langkaer fastholder profilen som et moderne, internationalt gymnasium med fokus på pædagogisk udvikling og forandring, der har eleven i centrum. Vi inddrager vores elever, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere i evalueringsprocesser for kontinuerligt at kunne udvikle Langkaer i forhold til vores vision og strategi.

Elevtrivsel og fastholdelse

Langkaer afholder i samarbejde med Ennova elevtrivselsundersøgelser hvert andet år.

Efter undersøgelsen udarbejdes en samlet rapport for skolen samt klassevise rapporter, som skolens ledelse diskuterer med både klassens team og skolens elevråd. Herefter iværksætter vi typisk en række initiativer på baggrund af samtalerne. Elevtrivselsundersøgelsen i 2013 har blandt andet medført et nyindrettet studieområde til eleverne og en øget modullængde.