• Studieretninger
 • Valgfag
 • Karriere
 • Studieplaner
TALENTUNDERVISNING
FOKUS PÅ DEN ENKELTE
INTERNATIONAL

STX – studentereksamen

STX i Aarhus

STX er for dig, der ønsker en almen gymnasial ungdomsuddannelse. Den er desuden det ideelle valg, hvis du har planer om at læse videre på en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Den treårige uddannelse tilbyder en lang række fag inden for forskellige faglige områder, som du selv er med til at tilrettelægge. På Langkaer har vi omkring 460 elever på vores STX-uddannelse, som du kan begynde på lige efter 9. klasse.

En almen ungdomsuddannelse

På STX får du en bred viden inden for forskellige fagområder som humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektopgaver og selvstændigt arbejde med større opgaver, og du har fag som dansk, historie, oldtidskundskab, fremmedsprog, matematik, idræt, religion, fysik, samfundsfag. Desuden har du en række valgfag. Sammensætningen af fag afhænger af, hvilken studieretning du vælger. STX kræver både mundtligt og skriftligt arbejde, og du skal desuden gå til eksamener og bruge tid på lektier. De første 12 uger består af et grundforløb med de tværfaglige fag AP og NV, som du kan læse mere om under grundforløb.

Er STX på Langkaer noget for dig?

STX på Langkaer i Aarhus tilbyder et stort udvalg af forskellige studieretninger som fx sprog og kommunikation, musik og kultur, menneske og natur, matematik og naturvidenskab – og mange flere, som du alle kan læse om her. Er du usikker på, om STX er det rigtige valg for dig, har du mulighed for at komme i brobygning. Det giver dig et spændende indblik i, hvad vi kan tilbyde dig, hvis du vælger STX på Langkær. 

Har du spørgsmål til uddannelsen eller Langkaer generelt, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 8624 2011 eller på mailto@langkaer.dk.

 • Musik og kultur
  Musik A og engelsk A
  Brænder du for musik og ønsket om at udvikle dine kompetencer i et musikalsk fællesskab? Har du lyst til at fordybe dig i sprog, kultur og musik – fra Shakespeare til Springsteen? Og kunne du forestille dig en videregående uddannelser som fx læreruddannelsen, konservatoriet eller musikvidenskab på universitetet?

  Musik og kultur er en musikalsk og sproglig studieretning, der giver dig indsigt i og forståelse for teoretiske og praktiske dimensioner i både musik- og engelskfaget.
 • Idræt og sundhed
  Biologi A og idræt B
  Er du et aktivt sportsmenneske, der også interesserer dig for kroppens opbygning og muligheder? Har du lyst til at prøve dig af på sportsbanen og arbejde videre med dine resultater i laboratoriet?

  Studieretningen Idræt og sundhed er bygget op omkring studieretningsfagene biologi A og idræt B, der arbejder tæt sammen omkring mennesket og naturens sammenhænge. I idræt fokuserer vi på mennesket i bevægelse, mens vi i biologi fokuserer på kroppens fysiologi og ernæring.
 • Sprog og samfund
  Engelsk A, tysk eller fransk A og samfundsfag B
  Er du interesseret i sprog, kultur- og samfundsforhold? Er du nysgerrig på, hvordan vi kommunikerer på tværs af lande og kulturer – og på sprogenes indbyrdes indflydelse? Kunne du forestille dig en mellemlang uddannelse som fx lærer eller måske en universitetsuddannelse inden for kommunikation og medier?

  Vores udgangspunkt er, at det både er vigtigt og sjovt at kommunikere. Vi åbner døre til verden gennem billeder, film, musik og meget andet.
 • Globalisering og sprog
  Engelsk A og samfundsfag A
  Er du interesseret i samfundsforhold og globalisering? Synes du, at internationale relationer, kommunikation og kulturmøder på tværs af landegrænser er både spændende og fascinerende? Kan du se dig selv som arbejde som journalist, markedsøkonom eller med international virksomhedskommunikation?

  Globalisering og sprog er for dig, der gerne vil beskæftige dig med engelsk sprog og litteratur og moderne samfundsforhold, samtidig med at du får en bred forståelse af verden omkring dig.
 • Politik og samfund
  Samfundsfag A og matematik A
  Er du interesseret i politik og samfundsforhold? Brænder du for at diskutere dagens politiske begivenheder, og ser du dig selv som en aktiv spiller i et politisk system? Denne studieretning er et optimalt afsæt for videregående studier inden for fx økonomi, jura, statskundskab, administration – eller som socialrådgiver.

  Du kommer til at beskæftige dig med den politiske og økonomiske udvikling i Danmark og i resten af verden – herunder også erhvervslivet og dets rolle i samfundet.
 • Sprog og kommunikation
  Engelsk A, spansk A og tysk eller fransk A/B
  Interesserer du dig for sprog og kultur? Vil du gerne blive bedre til at forstå menneskelige relationer, og kan du lide at arbejde med grammatik? Kunne du forestille dig fx at læse videre på universitetet, CBS/ BSS eller i udlandet i ét af dine sprog – eller uddanne dig inden for kommunikation, medier, reklame eller design?

  På Sprog og kommunikation bliver du fortrolig med tre moderne sprog. Du får muligheden for at forstå og tale med over en milliard mennesker på deres modersmål uden at slå knuder på tungen.
 • Matematik og naturvidenskab
  Matematik A, fysik B og kemi B
  Er du nysgerrig efter at forstå, hvordan verden er skruet sammen? Brænder du efter at undersøge og eksperimentere med små og store dele inden for naturvidenskaben? Og drømmer du om et job som fx læge, ingeniør, kemiker, tandlæge, farmaceut, sygeplejerske, laborant, biotekniker eller lærer.

  Studieretningen giver dig træning i at udtrykke dig konkret og argumentere præcist. Du lærer at bruge fysik og kemi til at forstå, hvordan verden fungerer – lige fra regnbuer og klimaproblemer til musikinstrumenter.
 • Bioteknologi
  Bioteknologi A, matematik A og fysik B
  Synes du, at det er sjovt at arbejde med reagensglas, kolber og pipetter? Finder du det interessant at lave forsøg med bakterier, smådyr og planter? Og kunne du se dig selv som fx læge, tandlæge eller ingeniør. Eller måske som farmaceut, laborant eller bioanalytiker?

  Denne studieretning er for dig, som har lyst til at lære om eksempelvis fremstilling af medicin, diagnose af sygdomme, gen- og stamcelleterapi, DNA-profiler, kunstige organer og vacciner.
 • Menneske og natur
  Biologi A og kemi B
  Er du nysgerrig, og har du lyst til at arbejde i et laboratorium? Er du interesseret i sundhed, naturen og miljøet? Kan du lide frisk luft, og vil du gerne vide mere om dig selv som menneske og om kroppens fysiologi? Og måske læse fx biologi, til tandlæge eller medicin på universitetet?

  I studieretningen Menneske og natur indgår de bærende fag biologi og kemi naturligt i tværfagligt samarbejde, og tilsammen giver denne studieretning en fantastisk mulighed for at arbejde med kemiske stoffer og levende organismer.
Download Langkaer studieudbud 2018-2019

Valgfag

På Langkaer kan du vælge følgende valgfag på STX:

A-niveau: Engelsk, Kemi og Matematik

B-niveau: Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Religion og Samfundsfag

C-niveau: Billedkunst, Designfag, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Mediefag C, Musik og Psykologi

Karrieremuligheder

Hvad så efter gymnasiet?

Er du i tvivl om, hvilken videregående uddannelse, du kunne tænke dig efter gymnasiet? Eller har du brug for svar på et konkret spørgsmål om uddannelse?

Så skal du gå til mig. Jeg hedder Morten Petersen og kommer fra Studievalg Østjylland. Jeg fungerer som Studievalgvejleder på Langkaer Gymnasium, HF og IB World School, hvor jeg en gang om måneden har træffetid og sidder i studievejledningens infolokale.

Du kan bruge mig, hvis du er usikker på dit uddannelsesvalg, har behov for viden om videregående uddannelser og jobmuligheder eller bare gerne vil diskutere dine muligheder efter gymnasiet, HF eller IB.

Studievalg vejleder om valg af videregående uddannelse og karriere i hele Østjylland, og du kan booke en træffetid på din skole eller i vores center i Aarhus. Du kan finde en oversigt over mine træffetider samt booke en tid på www.studievalg.dk/book.

Vejledningsarrangementer

Jeg laver også forskellige kollektive vejledningsarrangementer for dig i løbet af din tid på Langkaer. 
Her kan du blandt andet høre om optagelsesregler, ansøgning, om at være i tvivl og om at vælge en uddannelse. Kom fx til en vejledningsworkshop, hvis du vil høre om uddannelse i udlandet eller hvis du er meget i tvivl om valg af uddannelse. 

Det er min erfaring, at man kommer langt i sine overvejelser, hvis man snakker med andre i samme situation. Arrangementerne støtter dig i at finde og vælge en videregående uddannelse. 
Du vil blive udfordret til at tænke over, hvad der er vigtigt for dig – og hvorfor. 

Jeg vil gerne støtte dig i at finde en uddannelse, men du skal selv være aktiv. Målet er, at dit valg af uddannelse bliver så kvalificeret som muligt. Du kan læse mere om de arrangementer, du møder, på studievalgweb.

Du kan altid komme i kontakt med mig på mailadressen mdp@studievalg.dk, og du er også velkommen til at besøge vores Vejledningscenter:
Studievalg Østjylland,
Trøjborgvej 82
8000 Århus C
tlf.  87 15 07 90

www.facebook.com/StudievalgOestjylland

Her kan du altid komme til at tale med en vejleder, og du kan finde informationer om alle videregående uddannelser i Danmark.


Studievalg Østjylland er tilknyttet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vi giver professionel, gratis og uafhængig vejledning. Læs om os på Studievejledning Østjylland

Med venlig hilsen
Morten D. Petersen
Studievalgsvejleder

Direkte tlf: 93 50 90 85
E-post: mdp@studievalg.dk
www.studievalg.dk/oestjylland
www.studievalg.dk/book/

Studieplaner

På vores administrationssystem LECTIO kan du se Studieplaner for samtlige klasser. Følg linket og vælg klasse og studieplan.