Talentundervisning

  • Musik
  • Matematik
  • Biologi
  • ATU
  • Langkaer Life

Talentudvikling på Langkaer

Talentundervisning

På Langkaer har vi stærke visioner om at støtte vores mest ambitiøse og engagerede elever i at blive endnu bedre. Derfor arbejder vi til stadighed på dels at etablere nye talentprogrammer, dels at tilmelde talenterne allerede eksisterende programmer, så de får de bedste muligheder for faglig udfordring.

Lige nu har vi talentudviklende programmer og undervisning i fagene dansk, matematik, musik og mediefag. Hertil kommer, at vi på baggrund af ansøgninger årligt udvælger 10-15 elever til en 12-dages ekskursion til Singapores mest prestigefyldte skole, Raffles Institution.

Soloundervisning i musik

Som noget helt ekstraordinært tilbyder vi i 2.g og 3.g. vores musikelever gratis soloundervisning i enten sang eller på det instrument, eleven ønsker. Undervisningen vil støtte elevernes musikalske færdigheder og give selvtillid til at optræde i musicals, MGP-arrangementer, musikcafeer og koncerter på og uden for Langkaer.

Eleverne får 16 halv times lektioner per skoleår. Vi bestræber os på, at undervisningen foregår på skolen, og at den varetages af lærere eller elever fra musikkonservatoriet.

Talentprogram i matematik

Vi tror på, at mange engagerede elever venter på at blive stimuleret og inspireret. Med talentudvikling i matematik sigter vi på at give matematiktalenter et tilbud med større faglige udfordringer, der vil opkvalificere deres matematiske kunnen og inspirere dem til en videregående uddannelse i matematik. De enkelte matematiklærere udvælger de særligt talentfulde elever og tilmelder dem programmet.

Cirka hver tredje uge mødes talenter og lærer for at behandle forskellige matematiske emner. Formen kan være et foredrag, hvor en lærer indledningsvist introducerer et nyt emne. Her kan grundlæggende begreber defineres og deres egenskaber undersøges.

Desuden holdes studiekredse, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i et eller flere områder, som de finder særligt interessant. Det er vigtigt, at de får nogle gode oplevelser med matematik.

Perspektiver:

  • At give talentfulde elever udfordringer i matematik for at fastholde deres interesse i faget.
  • At give elever redskaber, der kan forbedre deres chance i matematikkonkurrencer
  • At give elever indsigt i andre matematiske områder, der kan gavne dem i forbindelse med valg af emnet til de større skriftlige opgaver, som for eksempel SRP (for STX) eller ”Extended Essay”, ”Exploration” (for IB).
langkaer_200916_1252_ak.jpg

Vild med biologi

Med talentudvikling i biologi sigter vi mod at give talentfulde biologielever et tilbud med større faglige udfordringer, der vil opkvalificere deres faglige kunnen og inspirere dem til en videregående uddannelse i biologi. De enkelte biologilærere udvælger de særligt talentfulde elever og tilmelder dem programmet.

Akademiet for Talentfulde Unge – Region Midt

Akademiet er et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever, der her får mulighed for at skærpe deres viden og kunnen i et højt tempo. Akademimedlemmerne er tilknyttet programmet i to år; fra midten af 1.g. frem til første semester af deres 3. g. år.

Forløbets sigter på at forberede eleverne på en akademisk karriere ved at inspirere og udfordre dem fagligt. Undervejs oplever talenterne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder.

Akademiet samarbejder løbende med både videregående uddannelser og private virksomheder. Det giver mulighed for hvert år at sammensætte et unikt talentprogram, hvor deltagerne møder nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder. Den brede vifte af aktiviteter giver desuden talenterne mulighed for at opdyrke nye faglige interesser, men også for at dykke dybere ned i relevante problematikker inden for deres eget særlige interesseområde.

Talenterne

Akademiets talenter er elever, som i løbet af 1.g. har vist særligt lovende akademiske evner, bred faglig kunnen og ikke mindst overskud til at yde en ekstra indsats. Deltagerne følger deres normale gymnasieforløb sideløbende med Akademiets mange aktiviteter. De forventes derfor at besidde en god portion vedholdenhed og at være motiverede for at bruge deres fritid på faglige udfordringer.

For at blive optaget på Akademiet skal eleverne i første omgang indstilles af Rektor på deres respektive gymnasium. Herefter bliver de bedt om at skrive en personlig motiveret ansøgning til Akademiet.

Læs mere om ATU region Midt her

Langkaer Life – dyrk din indre journalist

Langkaer Life er vores eget skoleblad. Med støtte fra et par lærere drives det af frivillige og engagerede elever, og redaktionen udarbejder bladet, driver vores app og udvikler radioprogrammer. Arbejdet på Langkaer Life udfordrer og udvikler skribenternes skrivekompetencer. Her får de prøvet kræfter med så forskellige journalistiske genrer som reportager, anmeldelser, features og almindelige nyhedsartikler.

I begyndelsen af skoleåret får bladets skribenter et kursus i journalistisk formidling af en underviser fra Danmarks Journalisthøjskole.